Now showing items 1-1 of 1

    • Sivaslı Sufi Şair Ahmed Suzi ve Tasavvufi Görüşleri 

      Yıldız, Emine (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Asıl adı Ahmed olan Sûzî-i Sivasî, 1765’te Sivas’ta doğmuştur. Halvetiyye tarikatının Şemsiyye şubesinin kurucusu, Şeyh Şemseddin-i Sivasi’nin (ö.1006/1597) ahfadındandır. Âşık bir zat olan Sûzî, din ilimlerini ve alet ...