Yönetici Sivas Cumhuriyet Universitesi ile temasa geçebilirsiniz:

Çevrimiçi form: Geri Bildirim
E-Posta: acikerisim-yardim@cumhuriyet.edu.tr