Show simple item record

dc.contributor.authorUğur T. Turaçlar
dc.contributor.authorFerhan Candan
dc.contributor.authorSena Erdal
dc.contributor.authorAyşe Demirkazık
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:20:09Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:20:09Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn1300-199X
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnpNMk5EUT0=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1151
dc.description.abstractAmaç: Tip 2 diyabetli hastalarda deri potansiyel parametrelerini belirlemek. Gereç ve yöntem: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Polikliniğinde takip edilen Tip II diabetes mellituslu 35 erkek hasta ve 35 sağlıklı kişide deri potansiyel parametreleri ölçüldü. Sigara içenler ve diyabetik mikrovasküler komplikasyonu olanlar çalışmaya dahil edilmedi. Deri potansiyeli kayıtları sol koldan Nihon Kohden AA-600 H modülü ile yapıldı. Deri potansiyel yanıtı (DPY) elde etmek için ulnar sinir sağ koldan, yüzeyel gümüş EEG elektrodları ile uyarıldı. Bazal deri potansiyeli (BDP) seviyesi elektriksel uyarıdan hemen önceki sükunet seviyesi olarak değerlendirildi. Deri potansiyel yanıt latensinin tayininde ise, stimulus artefaktından yanıt potansiyelinin başlamasına kadar olan süre ölçüldü. Bulgular: Hasta ve kontrol gruplarındaki BDP ve latens değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptandı (p>0.05). DPY değerlerinin ise hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük olduğu görüldü (p<0.01). Sonuç: Deri potansiyel parametrelerinin diyabetli hastalarda diğer metodlarla birlikte bir teşhis parametresi olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractPurpose: To determine the skin potential parameters in patients with Type II diabetes mellitus. Material and methods: Skin potential parameters of 35 patients with Type II diabetes mellitus at Cumhuriyet University Faculty of Medicine Department of Internal Medicine were studied and measured. All the patients and the control subjects were nonsmokers and the patients had no diabetic microvascular complications. Skin potential records were taken from the left arm. The records were kept in DC mode with a sensitivity of 0.02 V/cm. To record the skin potential response (SPR) the ulnar nerve was stimulated with silver EEG electrodes. Skin potential level (SPL) was evaluated as the amplitude of quiteness just before the electrical stimulus. Latency was evaluated as the time between the stimulus artifact of stimulus and the beginning of SPR in seconds. Results: While there was no statistical difference between two groups in SPL and latency (p&gt;0.05), SPR was found to be decreased significantly in patients' group (p&lt;0.01). Conclusion: Skin potential parameters, along with other parameters, can be used as a diagnostic parameter in patients with diabetes mellitus.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleTip II diyabetik hastalarda deri potansiyel parametrelerien_US
dc.title.alternativeSkin potential parameters in type II diabetic patientsen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalErciyes Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.endpage198en_US
dc.identifier.startpage195en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record