Show simple item record

dc.contributor.authorÖge Çetinkaya
dc.contributor.authorBilge Onarlıoğlu
dc.contributor.authorL. Ömür Demirezer
dc.contributor.authorSalih Çetinkaya
dc.contributor.authorTurhan Onarlıoğlu
dc.contributor.authorYavuz Siliğ
dc.contributor.authorAyşe Kuruüzüm
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:20:10Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:20:10Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn1300-4182
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBMU56SXk=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1156
dc.description.abstractRumex patientia L (Polygonaceae) kök ekstresinin ka¬bızlık tedavisinde kullanılışı ile ilgili bazı yayınlar olduğu halde, toksik etkileri üzerinde yeterli çalışma bu¬lunmamaktadır. Bu çalışmada, sıçan karaciğer ve duodenumu üzerine sulu ekstrenin etkileri araştırılmıştır. Biyokimyasal ça¬lışmalar karaciğer detoksifikasyon enzimi (GST) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Buna ilaveten karaciğer ve barsak do¬kuları üzerinde histopatolojik araştırmalar yapılmıştır. Eks¬trenin 7 gün süreyle günlük 60 mg/mL doza kadar gastrik la-vajla verilmesi sonucunda ne GST enzim konsantrasyonunda belirgin bir azalma ne de tehlikeli dokusal değişmeler göz¬lenmiştir.en_US
dc.description.abstractAlthough there are some reports on the use of the root extract of Rumex patientia L (Polygonaceae) to treat constipation, there aren 't sufficient studies on their toxic effects. In this study, the effects of the aqueous extract on liver and duodenum of rat were investigated. Biochemical studies were realized using hepatic detoxification (GST; Glutathione-S-Transferase) enzyme. In addition to histopathological research on liver and duodenum tissues were performed The results revealed that the administration of the extract by gastric lavage for a period of 7 days, up to a daily dose of 60 mg/mL, neither caused significant inhibition decrease in the concentration of GST enzyme, nor morbid histological changes.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectToksikolojien_US
dc.subjectFarmakoloji ve Eczacılıken_US
dc.titleStructural and biochemical alterations in the rat liver and duodenum following the administration of Rumex patientia L. extracten_US
dc.title.alternativeRumex patientia L. ekstresinin uygulanmasını takiben sıçan karaciğer ve duodenumundaki yapısal ve biyokimyasal değişmeleren_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalFABAD Journal of Pharmaceutical Sciencesen_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.endpage56en_US
dc.identifier.startpage51en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record