Show simple item record

dc.contributor.authorTevfik Güvenal
dc.contributor.authorDoğan Ak
dc.contributor.authorHimmet Özdemir
dc.contributor.authorAli Çetin
dc.contributor.authorAbdullah Taşyurt
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:20:15Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:20:15Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn1300-4751
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRReE5qWTI=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1182
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı asemptomatik postmenopozal kadınlarda endometrial patolojilerin değerlendirilmesinde progesteron challenge testinin etkinliğinin araştırılmasıdır. Bu çalışmada kırk altı postmenopozal kadın incelendi. Bütün kadınlara transvajinal ulrasonografi yapılarak endometrial kalınlık ölçüldü, progesteron challenge test uygulandı ve serum estrojen seviyelerine bakıldı. Progesteron challenge testinin sonuçları, endometrial bulgular ve hormonal değerler karşılaştırıldı. Kırk altı postmenopozal kadının dokuzunda progesteron challenge test pozitif idi. Kanamalı ve kanamasız kadınlar arasında serum E2 seviyeleri bakımından anlamlı farklılık yoktu.Progesteron challenge test pozitif olanlarda endometrial kalınlık negatif olanlara göre anlamlı derecede daha yüksekti (7.11± 3.40 vs 3.87± 1.70, p< 0.05). Progesteron challenge testi pozitif gruptaki yedi hastaya endometrial örnekleme yapıldı. Bunlardan ikisi endometrial hiperplazi, dördü proliferatif endometrium, biri endometrit olarak tesbit edildi. Progesteron challenge testi asemptomatik postmenopozal kadınlarda endo metrial patolojilerin tanımlanmasında primer tarama testi olarak kullanılabilir.en_US
dc.description.abstractOBJECTIVE: The aim of this study was to determine the effectiveness of the progesterone challenge test to identify the endometrial abnormalities in asymptomatic postmenopausal women. STUDY DESIGN: Forty six postmenopausal women were included in this study. All women underwent transvaginal sonography, progesterone challenge test and measurement of serum estrogen. Endometrial thickness was measured by using transvaginal sonography. Endometrial sampling was performed in women with positive progesterone challenge test. The results of progesterone challenge test were compared with those endometrial thickness, hormonal values and endometrial findings. RESULTS: Of 46 postmenopousal women, 9 had positive progesterone test. There were no difference serum E2 values in women with and without bleeding. In positive group endometrial thickness was significantly higher than negative group (7.11&plusmn; 3.40 vs 3.87&plusmn; 1.70, p&lt; 0.05). Of 7 patients who done endometrial biopsy in positive group, 2 had endometrial hyperplasia, 4 had proliferative endometrium, and 1 endometritis. CONCLUSION: Progesterone challenge test can be done as a primary screening test for the detection endometrial pathologies in asymptomatic postmenopausal women. (Gynecol Obstet Reprod Med 2001; 7:41-43)en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKadın Hastalıkları ve Doğumen_US
dc.titleProgesterone challenge test for the detection of endometrial pathology in asymptomatic postmenopausal womenen_US
dc.title.alternativeAsemptomatik postmenopozal kadınlarda endometrial patolojilerin değerlendirilmesinde progesteron challenge testen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalGORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicineen_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage43en_US
dc.identifier.startpage41en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record