Show simple item record

dc.contributor.authorMelih Kaptanoğlu
dc.contributor.authorErsin Erbaş
dc.contributor.authorAydın Nadir
dc.contributor.authorİlhan Günay
dc.contributor.authorKasım Doğan
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:20:18Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:20:18Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn1300-0292
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZMU1EVTE=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1197
dc.description.abstractAmaç: Üst gastrointestinal sistem yabancı cisimleri (YC), hem çocukta hem de erişkinlerde günlük hayatta sıkça görülen bir durumdur. Biz de özofagusta yabancı cisim nedeniyle müdahale ettiğimiz olguları değerlendirdik. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas. Hastalar ve Yöntem: 1994-2000 yıllarında müdahale edilen 97 olgu retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Hastaların %54'ü erkekti, olguların %60'ı 10 yaşın altında ve medyan yaş 7 idi. Kliniğe başvuru süresi ortalama 9.4 saatti. Radyoopak YC (%74) en sık görülen radyolojik bulguydu. Metal para ise en sık (%51) rastlanılan YCdir. YCler en sık olarak (%77) 1. darlıkta lokalize idi. Sonuçlar: 97 hastaya 52 direkt laringoskopi, 47 rijit özofagoskopi yapılmıstır. 78 YCin 51'i direkt laringoskopi, 27'si rijit özofagoskopi ile çıkarılmıştır. 9 hastada YC mideye itilmiş, 2 hastada çekilen kontrol grafilerde YC midede görülmüş, 8 hastada ise YCe rastlanmamıştır. Serimizde mortalite yoktur, morbidite 1 hastada gelişmiştir. Özofagus yabancı cisimleri erken yapılan endoskopik yöntemlerle güvenli bir biçimde çıkarılmaktadır. Bekleyen veya atlanmış olgularda komplikasyonlar çok ciddi olmakta ve mortalite artmaktadır. Negatif özofagoskopi hızı gözardı edilerek, YC varlığı biran önce saptanmalıdır.en_US
dc.description.abstractObjective: Foreign body (FB) impaction in the upper digestive tract is a common, everyday problem in both children and adults. The aim of the study is to analyse the patients who had esophageal foreign bodies. Institution: Cumhuriyet University School of Medicine Department of Thoracic Surgery, Sivas. Patients and Methods: In this study, we retrospectively reviewed 97 patients, suspected or having foreign bodies in the esophagus during the years 1994- 2000. Results: More than half (54%) of the patients were male and 60% of them were under the age 10. The mean admittance time was 9.4 hours. The most common radiographic finding and foreign body were radioopaque foreign body and metallic coin respectively. Most of the foreign bodies were lodged in the upper third of the esophagus. Fiftytwo direct laryngoscopies and 47 rigid esophagoscopies were performed in 97 patients. Foreign bodies were removed either with direct laryngoscopies (n=51) or by rigid esophagoscopies (n=27). In nine patients FBs were pushed into stomach and in two patients FBs were found in stomach. Foreign body could not be detected in 8 patients. We had no mortality but morbidity occurred in one patient. Conclusion: Esophagial FBs can removed safely by esophagoscopies. Delayed recognition and overlooked FBs may result in serious complications which raise mortality. Prompt diagnosis of the FBs should be established immediately despite negative esophagoscopy rate.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleÖzofagus yabancı cisimleri: 97 olgunun değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEsophageal foreign bodies: Analysis of 97 patientsen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalTürkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.endpage482en_US
dc.identifier.startpage479en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record