Show simple item record

dc.contributor.advisorYurtsal, Burcu
dc.contributor.authorAlkan, Nazlı
dc.date.accessioned2019-10-21T11:24:56Z
dc.date.available2019-10-21T11:24:56Z
dc.date.issued2019tr
dc.date.submitted2019-10-17
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12046
dc.description.abstractAraştırma, emzirmenin prematüre bebeklerin ve annelerinin konfor düzeyine etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemine 01 Şubat – 30 Haziran 2018 tarihleri arasında 34 hafta ve 37/6 hafta arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yatan prematüre bebekler içinden araştırmaya, araştırmanın amacı açıklandıktan sonra çalışmaya katılmaya yazılı olarak olur veren 100 anne ve bebeği katılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen ‘’Anneleri Tanıtıcı Bilgi Formu, Prematüre Bebeği Tanıtıcı Bilgi Formu, Doğum Sonu Konfor Ölçeği (DSKÖ), Prematüre Bebek Konfor Ölçeği (PBKÖ), Emzirme Gözlem Formu (EGF)’’ kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde parametrik test sayımları yerine getirildiğinde Kolmogorow- Simirnov, tekrarlı ölçümlerde Varyans analizi, önemlilik kararı verildiğinde farklılık yapan grupları bulabilmek için Tukey ve Bonferroni testi, parametrik test varsayımları yerine getirilemediğinde ölçümle elde edilmiş bir değişken yönünden bağımsız iki grup karşılaştırılırken Mann Whitney-U testi, ikiden fazla grup karşılaştırılırken Kruskall- Wallis testi, aynı bireylerden değişik zamanlarda elde edilmiş ikiden fazla ölçüm değeri karşılaştırılırken Friedman testi, önemlilik kararı verildiğinde farklılık yapan ölçüm ya da ölçüm gruplarını bulmak için Wilcoxo testi, değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için korelasyon analizi uygulanmıştır. Veriler tablolarda aritmetik ortalama, standart sapma, ortanca, minimum değer, maximuma değer, birey sayısı ve yüzdesi şeklinde belirtilerek, yanılma düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. DSKÖ’e göre emzirme öncesi ile emzirme sırası, emzirme öncesi ile emzirme sonrası arasındaki farklılık önemli bulunurken (p<0.05); emzirme esnası ile emzirme sonrası arasındaki farklılık önemsiz bulunmuştur (p>0.05). Değişik zamanlardaki PBKÖ puanları vi karşılaştırıldığında emzirme öncesi ile emzirme esnası, emzirme öncesi ile emzirme sonrası ve emzirme esnası ile emzirme sonrası puanlar arasındaki farklılık önemli bulunmuştur (p<0.05). Araştırma sonucunda emzirmenin prematüre bebeklerin konfor düzeyine etkisi vardır.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherSİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİtr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectKonfortr
dc.subjectPrematüretr
dc.subjectEmzirmetr
dc.subjectANNEtr
dc.titleEMZİRMENİN PREMATÜRE BEBEKLERİN VE ANNELERİNİN KONFOR DÜZEYİNE ETKİSİtr
dc.typemasterThesistr
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsütr
dc.relation.publicationcategoryTeztr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record