Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Meryem
dc.contributor.authorSoyak, Rukiye
dc.date.accessioned2019-11-13T10:11:04Z
dc.date.available2019-11-13T10:11:04Z
dc.date.issued2019tr
dc.date.submitted2019-11-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12047
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, hemşirelerin meme kanseri, meme kanseri risk faktörleri, belirtileri ve tarama yöntemlerine ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışma tanımlayıcı tiptedir. Bu çalışma, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesinde çalışan hemşireler ile yapıldı. Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile 1 Aralık 2018-1 Nisan 2019 tarihleri arasında araştırmacı tarafından hemşirelerin dinlenme odasında yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Bu çalışmaya 215 hemşire katıldı. Veriler SPSS 23 Windows paket programı ile değerlendirildi. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma, hemşirelerin özellikleri ile bilgi puanlarının karşılaştırılmasında parametrik özellikleri sağlayanlar için independent sample t-test, varsayımlar sağlanmıyorsa bağımsız ikiden fazla grup ortalamaları arasındaki farkın karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edildi. Hemşirelerin yaş ortalaması 32.27±7.57 olup, %85.1’i kadındı. Çalışmada hemşirelerin meme kanseri, meme kanseri kitlesinin özelliği (%59.2) dışındaki bulguları ve KKMM başlama yaşı dışında tarama yöntemleri ile ilişkili sorulara %50’nin üzerinde doğru yanıt verdikleri, risk faktörlerine ilişkin kadın olmak, ileri yaş, ailede meme kanseri bulunması ve sigara içme dışındaki sorulara doğru yanıt verme yüzdelerinin düşük olduğu belirlendi. Hemşirelerin meme kanseri, risk faktörleri, meme kanseri bulguları ve tarama yöntemlerine ilişkin bilgi puan ortalamaları orta düzeyin üzerinde bulundu. Çalışmada 40 yaş ve üzeri, kadın, evli, meme dokusunda kitle tesbit edilenlerin, ailesinde meme kanseri olanların, KKMM ile ilişkili bilgi alanların, MMG çektirenlerin, KKMM ile ilişkili bilgi veren hemşirelerin meme kanseri, risk faktörleri, bulguları ve tarama yöntemleri bilgi puan ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlendi. vii Sonuçtr
dc.language.isoturtr
dc.publisherSivas Cumhuriyet Üniversitesi- Sağlık Bilimleri Enstitüsü2019tr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectMeme Kanseritr
dc.subjectHemşiretr
dc.subjectMeme Kanserinin Belirtileritr
dc.subjectMeme Kanseri Tarama Yöntemleritr
dc.titleHEMŞİRELERİN MEME KANSERİ, MEME KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ, BELİRTİLERİ VE TARAMA YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİtr
dc.typemasterThesistr
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsütr
dc.relation.publicationcategoryTeztr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record