Show simple item record

dc.contributor.advisorBozdoğan, Ahmet
dc.contributor.authorAltay, Hatun
dc.date.accessioned2020-01-08T06:15:00Z
dc.date.available2020-01-08T06:15:00Z
dc.date.issued2019tr
dc.date.submitted2019-10-01
dc.identifier.uriIX,173 sayfa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12061
dc.description.abstractGazetelerin kültür ve edebi hayata yaklaşımını vermek için yapılan bu çalışma Servet Malumat gazetesinin 31 Aralık 1898 ( 17 Şaban 1316 / 19 Kânun-ı Evvel 1314)- 11 Nisan 1899 (30 Zilkadde 1316/ 30 Mart 1315) tarihleri arasında çıkarılan 100 sayının incelemesi yapılmıştır. Gazetenin sahibi Mehmet Tahir Bey’dir. II. Abdülhamit yanlısı bir yayın politikası sürdüren Tahir Bey, Servet-i Fünun dergisini bastırmak, eleştirmek amaçlı yayın politikası izlemiştir. Baba Tahir olarak da bilinen Tahir Bey, hükümetin desteği ile 1898 yılında Servet Malumat gazetesini çıkarmış, hükümet yanlısı bir yayın politikası ile sayfalarını doldurmuştur. Gazetede dönemin haricî, askerî ve dahilî haberlerinin yanı sıra dil ve edebiyat ile ilgili yazılar yer almaktadır. Dört bölümden oluşan çalışmanın "Giriş" bölümünde dönemin basın hayatı hakkında genel bilgiler verilmiştir. “1. Bölüm” de gazetenin kimlik bilgileri ve edebî değeri incelenmiştir. “2. Bölüm” de gazetenin tahlilî dizini yapılmıştır. Çalışmanın son bölümü, “3. Bölüm” de ise gazetenin muhtevasını belirleyebilmek için seçilmiş metinler Latin harfleri ile verilmiştir. Servet Malumat gazetesi üzerine yapılan bu çalışmada Servet Malumat gazetesine yansıyan sosyal ve edebî hayat tespit edilmiş, araştırmacıların dikkatine sunulmuştur.tr
dc.description.abstractThis study was aimed to give the approach of newspapers to culture and literary life and examined the 100 issues of Servet Newspaper published between 31 December 1898 (17 Şaban 1316/19 Kânun-ı Evvel 1314) - 11 April 1899 (30 Zilkadde 1316/30 March 1315). The owner of the newspaper is Mehmet Tahir Bey. Tahir Bey maintained a publication policy that supported II. Abdülhamit. In addition, Tahir Bey pursued a policy of supression and criticized the Servet-i Fünun magazine. Tahir Bey, also known as Baba Tahir, published the Servet Malumat newspaper in 1898 with the support of the government and filled his pages with a pro-government publication policy. In addition to the foreign, military and internal news of the period, the newspaper has articles on language and literature. This study consists of four divisions; in the "Introduction" section of the study, general information about the press life of the period is analysed. In the “first chapter”, the identity and literary value of the newspaper are examined. “In the second chapter” the analysis index of the newspaper is performed. The last part of the study, “ in the third chapter, the selected texts are given in Latin letters in order to determine the content of the newspaper. In this study, social and literary life reflected in Servet Malumat newspaper was determined and presented to the attention of researchers.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherSivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectServet Malumattr
dc.subjectServet-i Fünuntr
dc.subjectBaba Tahirtr
dc.subjectAbdülhamittr
dc.subjectDil ve Edebiyattr
dc.titleServet Malumat Gazetesi (201-300. Sayılar) Tahlilî Dizin - İnceleme Ve Seçilmiş Metinlertr
dc.typemasterThesistr
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.relation.publicationcategoryTeztr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record