Show simple item record

dc.contributor.advisorErol, Metin
dc.contributor.authorÇelik, Hatice
dc.date.accessioned2020-01-17T05:22:26Z
dc.date.available2020-01-17T05:22:26Z
dc.date.issued2019tr
dc.date.submitted2019-07-19
dc.identifier.otherXIII, 115 sayfa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12131
dc.description.abstractÇocuk işçiliği problemi, sadece ülkemizde olmayıp, tüm Dünya’yı da saran bir sorun haline gelmiştir. Çalışmamızda da belirtildiği gibi çocuk işçiliğinin en önemli nedeni yoksulluk olarak görülmüştür. Ailelerin ekonomik düzeyleri düşük görülüp, çocuklar ailelerine hem katkıda bulunmak için, hem de kendi harçlıklarını çıkarmak için çalıştıkları görülmektedir. Çocuğun bu şekilde çalışma hayatına girmesi, eğitim yönünden çocuğu okuldan uzaklaştırdığı görülmektedir. Ayrıca, çoğu çocuğun da psikolojik, fiziksel, biyolojik ve sosyallik bakımından büyük hasarlar gördüğü kanıtlanmıştır. Bu çalışmanın da amacı, ülkemizde ve saha araştırması yapılan Sivas ilinde çocuk işçiliği sorununa dair toplumsal bilinç düzeyini tespit etmektir. Yapmış olduğumuz araştırma, kaynak tarama yöntemi ile gerçekleşmektedir. Araştırmanın konusu ile ilgili kaynaklar kaynakça bölümünde yer almaktadır. Yöntem olarak saha araştırması yapılmış olup, veriler SPSS programı yardımı ile açıklanmıştır. Veriler sonucunda, çocuk işçiliğinin en baştaki faktörü, yoksulluk olarak görülmüştür. Araştırmamızda çocuk işçiliğinin genel tanımı, tarihçesi, ülkemizde ve dünyada çocuk işçiliğinin boyutlarını ortaya koyan, bir literatür çalışması yapılarak konuyla ilgili perspektif oluşturmaya çalışılmıştır. Çocuk işçiliği ülkemizin genelinde ve Sivas ilinde de özel olarak ele alınıp bilinç düzeyleri hakkında bilgi edinilmiştir. Sonuç bölümünde, çocuk işçiliği ile ilgili çözümler, öneriler ve genel değerlendirmelere yer verilmiştir.tr
dc.description.abstractThe problem of child Labour has become a problem not only in your country but also in the whole World as stated in our study, the most important reason of child Labour is seen as poverty. It is seen that the families’economic levels are low and they are trying to contribute to their families and to remove their own allowances. It is seen that the child enters the working life and removes the child from the school im terms of education in addition, many children have also been shown to have suffered major physical, biological, and social damage. The aim of this study is to determine the level of social awareness of the problem of child labor in our country and in the Sivas province where field research is conducted. The research we have done is carried out with the method of source screening. Resources related to the subject of the reserach are included in the bibliography section. A field study was conducted as a method and the data were explained with the help of SPSS program. As a result of the data, the main factor of child labor was seen as poverty. In our study, a general literature on child labor in our country and in the world has been tried to form a perspective. Child labor has been handled specifically in Sivas and in our country. In the conslusion section, child labor related solutions, recommendations and general evaluations are given.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherSivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectÇocuktr
dc.subjectİşçitr
dc.subjectÇocuk İşçitr
dc.subjectYoksulluktr
dc.subjectİşsizliktr
dc.subjectUcuz İşgücütr
dc.subjectEğitimtr
dc.titleÇocuk İşçiliği(Sivas Örneği)tr
dc.typemasterThesistr
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.relation.publicationcategoryTeztr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record