Show simple item record

dc.contributor.advisorYalçın, Cemal
dc.contributor.authorEkincikli, Şule
dc.date.accessioned2020-01-17T05:23:01Z
dc.date.available2020-01-17T05:23:01Z
dc.date.issued2019tr
dc.date.submitted2019-09-10
dc.identifier.otherXIII, 125 sayfa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12134
dc.description.abstractKentsel dönüşümün temelleri Avrupa’da sanayi devrimi ve II. Dünya Savaşı sonrasında atılmıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında yıkıntıya uğrayan kentler yenilenmeye ihtiyaç duymuştur. Çünkü savaş kentlere büyük hasar bırakmıştır. Sanayi devrimi sonrası ise tarımdan makineleşmeye geçiş sürecinde insanlar iş bulma imkânıyla kırdan kentlere göç etmiş ve bu göçler sonrasında gecekondulaşma meydana gelmiştir. Bu göçlerle birlikte Avrupa artık kenti yenilemeye yani kentsel dönüşüme ihtiyaç duymuştur. Kentsel dönüşüm projelerinin Avrupa’da başlaması ve uygulanması Türkiye’ye de açık olarak yansımıştır. Avrupa’nın sanayisinden etkilenen Türkiye’de de ekonomik olarak gelişebilmek için makineleşmeyi beraberinde getirmiştir ve göçlerin yoğun olarak yaşandığı görülen Türkiye’de de gecekondulaşma açık olarak kendini göstermiştir. . Türkiye’de ise kentsel dönüşüm ilk kez 1948 yılında Ankara’da uygulanmaya başlamıştır. Ankara’da ilk kez yapılan kentsel dönüşüm projesi ilk öncelikle gecekondu alanlarında uygulanmaya başlamıştır. Yoğun göç nedeniyle kentte oluşan çarpık kentleşmeyi düzenlemek amacıyla uygulanan kentsel dönüşüm projeleri daha sonraki yıllarda bunun niteliği olarak sanayi alanlarını da etkilemiştir. İlk başlarda gecekondu alanlarını ve tarihi yapıları yeniden düzenlemek için uygulanan proje sonra sanayinin kent alanlarını terk etmesi açısından canlılığını kaybetmiştir. Kentsel dönüşüm projeleri koruma, iyileştirme, yenileme ve kentsel yenileme şeklinde uygulanmaktadır. Bu çalışmada Sivas Esentepe mahallesinde uygulanan kentsel dönüşüme yer verilmiş ve burada uygulanacak olan ya da uygulanan projenin halkı sosyo-ekonomik olarak etkileyip etkilememesi ve halkın bu proje hakkında görüşleri konusunda anket çalışması yapılmıştır. Yapılan bu anket çalışmasında ise halkın görüşleri alınmış ve sosyo-ekonomik olarak etkilenme dereceleri elde edilmiştir.tr
dc.description.abstractThe basis of urban transformation is the industrial revolution in Europe and II. Discarded after World War II. Cities that were destroyed after World War II needed to be renewed. Because the war left great damage to the cities. After the industrial revolution, in the transition from agriculture to mechanization, people migrated from rural areas to cities with the possibility of finding a job. With these migrations, Europe now needed urban renewal. Urban renewal projects and the start of implementation in Europe is reflected in the clear to Turkey. In Turkey, European industry is also affected by the mechanization has brought to economically develop and migration of an intensely seen in Turkey as well as squatters showed himself open. In Turkey began to be implemented for the first time in 1948 in Ankara urban transformation. The first urban transformation project in Ankara started to be implemented primarily in slum areas. Urban transformation projects implemented in order to regulate the distorted urbanization in the city due to intensive migration have affected the industrial areas as a feature of this in later years. The project, which was initially applied to reorganize the slum areas and historical buildings, then lost its vitality in terms of leaving the urban areas of the industry. Urban transformation projects are implemented in the form of conservation, rehabilitation, renewal and urban renewal. In this study, urban transformation implemented in Sivas Esentepe neighborhood was included and a survey was conducted on whether the project to be implemented or implemented will affect the socio-economic impact of the people and the opinions of the people about this project. In this survey, the views of the public were taken and their socio-economic impacts were obtained.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherSivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectGöçtr
dc.subjectKenttr
dc.subjectKentleşmetr
dc.subjectGecekondulaşmatr
dc.subjectKentsel Dönüşümtr
dc.titleSivas Esentepe Mahallesinde Kentsel Dönüşümün Sosyolojik Yansımalarıtr
dc.typemasterThesistr
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.relation.publicationcategoryTeztr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record