Show simple item record

dc.contributor.advisorKocacık, Faruk
dc.contributor.authorErbey, Aslı Cihan
dc.date.accessioned2020-01-17T05:23:13Z
dc.date.available2020-01-17T05:23:13Z
dc.date.issued2018tr
dc.date.submitted2018-06-29
dc.identifier.otherIX, 75 sayfa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12135
dc.description.abstractPsikolojik şiddet, kişilerin kötü bir davranışa maruz kaldığı, etik olmayan bir davranış biçimi olup güç dengesinin olmadığı zamanlarda başka bireyleri etkilemek için onlar üzerinde baskı kurmaktır. Sözlü olarak yapılan şiddet bazen fiziksel saldırıya da dönüşebilmektedir. Bu güç dengesizliğinin olduğu zamanlarda ortaya çıkar. Güç dengesizliği sosyal veya fiziksel güçtür ve psikolojik şiddetin yöneldiği kişi ya da kişileri hedef alır. Psikolojik şiddet çeşitli olarak karşımıza çıkabilmektedir. Duygusal, sözel ve fiziksel olarak. Genel olarak tehdit yoluyla baskı kurma şeklindedir. Bu şiddet çeşitleri insanların birbirleriyle iletişim kurduğu her ortamda ortaya çıkabilmektedir. İş yeri, okul, ev, aile vs. Kadın yapılan bu şiddetin yeterince farkında değildir. Bunun nedeni şiddetin sadece fiziksel olarak ortaya çıkması şeklindeki düşüncedir. Ataerkil aile yapısının yani erkeğin egemen olduğu toplum yapısına sahip olduğumuz için kadın baskı altında kalarak geri planda bırakılmış ve kadın gördüğü psikolojik şiddet türünü olumsuz olarak algılamamaktadır. Kadına yönelik şiddetin çeşitleri ile mücadele edebilmemiz ve bir çözüm bulabilmemiz için öncelikle şiddeti görünür hale getirmemiz gerekmektedir. Karşılaşılan şiddet türünün farkında oluna bilinmesi için öncelikle o şiddet kavramının anlaşılması gerekmektedir. Bu kişilerin algılarını açarak farkındalık sağlayacaktır. Yaptığımız çalışma, (çalışan kadınlara yönelik psikolojik şiddet), kadının toplumdaki yerini, kadına yönelik şiddeti ve özellikle psikolojik şiddeti kadınların nasıl tanımladıklarını ve bu şiddetin farkında olup olmadıklarını değerlendirmiştir. Nicel çalışma yöntemiyle 180 çalışan kadına uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar dikkat çekicidir. Kadının şiddeti azaltmada ne kadar fazla payının olduğu ortaya konmuştur.tr
dc.description.abstractPsychological violence is people are exposed to bad behaviour; a form of un ethical behaviour is to put pressure on them to influence other individuols at times when there is no power balance. Oral violance can sometimes turninto physical aggression. It occurs at times when power imbalance occurs. Power imbalance is social or phychological violance is directed. Psychologial violence can become prevalent in various evays, Emotionally, verbally and physicolly. In general, it is a form of pressure through threats. These types of violence can emerge in any enviranment where people communicate with each other. Work place, home, school, family, etc, woman, she isn’t awore enoughof this violence. The reason for it, the way in which violence only occurs physicolly. Becaus we have the structure of the patriarchal family structure, that is, the man is dominant, the woman has been left behind by pressure and the woman doesn’t perceive negatively the psychologial violence towards woman and to find a solution, we must first maket he violence visible ıt is neccesary to understand the consept of violance in order to be aware of the violence. This will provide awareness byopening the perceptions of the people. The study we conducted ( pyschological violence towards working woman) assessed women’s place in the society, violence, how women describe it, and whether they are aware of it. It was appilied to 180 working women by guantitative study medhod. The results are remarkable. It is revealed how much the women’s share in reducing violence.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherSivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectPsikolojik Şiddettr
dc.subjectKadıntr
dc.subjectÇalışan Kadıntr
dc.subjectŞiddettr
dc.subjectToplumtr
dc.subjectAiletr
dc.subjectNicel Araştırmatr
dc.subjectAnkettr
dc.subjectYöntemtr
dc.titleÇalışan Kadına Yönelik Psikolojik Şiddet Algısı: Bursa / Yıldırım İlçesi Örneğitr
dc.typemasterThesistr
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.relation.publicationcategoryTeztr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record