Show simple item record

dc.contributor.advisorÇetinkaya, Selma Aydın
dc.contributor.authorCoşkun, Ahmet
dc.date.accessioned2020-01-21T12:51:36Z
dc.date.available2020-01-21T12:51:36Z
dc.date.issued2019tr
dc.date.submitted2019-06-18
dc.identifier.otherXVI, 141 sayfa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12152
dc.description.abstractDiyabetik retinopati (DR), diabetes mellitusun mikrovasküler komplikasyonları sonucu ortaya çıkmakta genel olarak görme kayıplarına yol açarak 20 ila 75 yaş aralığını etki eden metabolik bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı ise; diyabetik retinopati nedeniyle tedavi alan hastaların yaşam kalitesi ve sağlık hizmeti kullanım düzeyini değerlendirmektir. Araştırma; 2017 yılı Mayıs ayı içerisinde, araştırmacı tarafından hastanenin retina polikliniğine başvuran 70 hasta üzerinde yapılmıştır. Çalışma sonucunda; diyabet süresi arttığında fiziksel fonksiyon ve ağrı değerlerinde azalma meydana gelmediği diyabetik retinopati süresi ile ruhsal sağlık puanı arasında pozitif yönlü ilişki bulunurken ağrı ile arasında negatif yönlü ilişki olduğu ifade edilmiştir. Algılanan engel ile fiziksel fonksiyon, fiziksel rol gücü, emosyonel rol gücü, canlılık vitalite, ruhsal sağlık, sosyal işlevsellik, ağrı ve genel sağlık algısı arasında negatif yönlü ilişki belirlenmiştir. Tedaviye uyum, algılanan ciddiyet ve algılanan yarar ile SF-36 yaşam kalitesi alt ölçekleri arasında herhangi bir istatistiksel anlamlılık bulunmamıştır. Özetle; diyabetik retinopati; hastalığın süresi, şiddeti, cinsiyet ve çalışma durumuna bağlı olarak bireylerin yaşam kalitelerini kısmen etkileyen ancak çok ciddi olumsuzluklar meydana getirmeyen bir durumdur.tr
dc.description.abstractDiabetic retinopathy occurs as a result of diabetes mellitusun microvascular complications and is a metabolic illness generally efecting people aged between 20 and 75 which causes visual impairment. Aim of this study is to evaluate the level of life quality and use of health care services of patients treated for diabetic retinopathy. Research; it was carried out by the researcher on the 70 patients who had applied to the departmant of retina clinic within May, 2017. In the study results, it has been stated that when the period of diabet increases, there isn’t any decrease in physical functions and pain value, and while there is a positive relation between duration of diabetic retinopathy and emotional health score there is a negative relaiton between duration of diabetic retinopathy and pain.It has been detected that there is a negative relation between perceived obstacle and physical functions, physical role power, emotinal role power, vitality, emotinal health, social functionality, pain and general heatlh perception. There hasn’t been any statistcal relevance found between compliance to the treatment, perceived devoutness, perceived benefit and SF-36 life quality subscales. In conclusion, diabetic retinopathy is a condition that partially affects patients life depending on the duration and severity of the illness, sex and working conditions but doesnt cause very serious negativity.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherCumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectDiyabetik Retinopatitr
dc.subjectYaşam Kalitesitr
dc.subjectSağlık Hizmetitr
dc.subjectHastanetr
dc.subjectDiyabettr
dc.subjectGöztr
dc.titleDiyabetik Retinopati Nedeniyle Tedavi Alan Hastaların Yaşam Kalitesi ve Sağlık Hizmeti Kullanım Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Örneğitr
dc.typemasterThesistr
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.relation.publicationcategoryTeztr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record