Show simple item record

dc.contributor.advisorÇetin, İlhan
dc.contributor.authorSeller, Mustafa
dc.date.accessioned2020-01-28T13:19:58Z
dc.date.available2020-01-28T13:19:58Z
dc.date.issued2019tr
dc.date.submitted2019-04-30
dc.identifier.otherXIII, 76 sayfa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12188
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, sağlık yöneticileri ile sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunları incelemektir. Araştırmanın örneklemini, Sağlık Bakanlığına bağlı Sivas Numune Hastanesinde çalışan sağlık personeli oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre; İletişim Becerileri Envanteri alt boyutu olan zihinsel iletişim becerilerinin ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Kadın sağlık çalışanlarının duygusal iletişim becerileri, 25 yaş ve altı sağlık çalışanlarının zihinsel iletişim becerileri ve 21 yıl ve üzeri çalışma süresi grubuna mensup katılımcıların duygusal iletişim becerileri, davranışsal iletişim becerileri ve iletişim becerileri puan ortalamalarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sağlık yöneticileri ile sağlık çalışanlarının zihinsel iletişim becerileri ile duygusal iletişim becerileri ve davranışsal iletişim becerileri alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında pozitif yönlü, orta kuvvette ve anlamlı korelasyonlar bulunduğu, yaşlarından, eğitim durumlarından, görev yaptıkları bölümlerden aldıkları puanların duygusal iletişim becerileri puanlarını negatif yönde, aylık gelirlerinin ve çalışma sürelerinin ise pozitif yönde, yaşlarından ve eğitim durumlarından aldıkları puanların davranışsal iletişim becerileri puanlarını negatif yönde, çalışma sürelerinin pozitif yönde, yaşlarından, eğitim durumlarından ve görev yaptıkları bölümlerinden aldıkları puanların iletişim becerileri geneli puanlarını negatif yönde, çalışma sürelerinin pozitif yönde etkiledikleri bulunmuştur.tr
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the communication disorders between health managers and health professionals. The sample of the study is composed of health personnel working in Sivas State Hospital Emotional communication skills of women health workers, mental communication skills of health workers aged 25 and below, and behavioral communication skills and communication skills scores of emotional communication skills of participants from working group of 21 years and above were found to be high. There is a positive, medium and significant correlation between the scores of mental health care managers and healthcare workers with sub-dimensions of mental communication skills, emotional communication skills and behavioral communication skills. and the duration of the positive, behavioral communication skills scores of the points they received from their ages and educational status were found to be negative, the working hours were positive, their scores of age, their educational status and the points they received from their departments affected the communication skills overall scores negatively and their working time positively.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherSivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectSağlık Yönetimitr
dc.subjectİletişimtr
dc.subjectİletişim Becerileritr
dc.subjectSağlık Çalışanlarıtr
dc.titleSağlık Kurumlarında Yönetici Ve Diğer Sağlık Personeli Arasındaki İletişim Sorunları; Sivas Örneğitr
dc.typemasterThesistr
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.relation.publicationcategoryTeztr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record