Show simple item record

dc.contributor.advisorKaragöz, Naim
dc.contributor.authorÇetinkaya, Ömer Faruk
dc.date.accessioned2020-02-04T07:50:39Z
dc.date.available2020-02-04T07:50:39Z
dc.date.issued2019tr
dc.date.submitted2019-07-02
dc.identifier.otherXII, 111
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12201
dc.description.abstractZaman yönetimi, insanın daha sağlıklı bir hayat sürebilmesi için zorunlu bir hizmet türü olan sağlık hizmetleri açısından oldukça önemli bir kavramdır. Sağlık çalışanlarının zamanı etkin kullanabilmek gibi bir amaçlarının ve aynı zamanda zaman yönetimi teknikleri konusunda bilgilerinin olması, sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesine yardımcı olacak unsurlardır. Bu tez çalışması Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, Sivas Numune Hastanesi ve Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde çalışan sağlık personellerinin zamanı etkin kullanabilme durumlarını değerlendirmek amacıyla bir araştırma yapılmış ve elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde zaman ve zaman yönetimi ile ilgili kavramlara yer verilmiştir. Zamanı etkin kullanmanın önündeki engeller ve bu engellerin ortadan kaldırılması için kullanılan zaman yönetimi teknikleri açıklanmıştır. İkinci bölümde sağlık ve sağlık hakkı kavramlarına değinilmiş ve sağlık hizmetlerinin özellikleri anlatılmıştır. Zaman yönetiminin sağlık hizmetlerindeki önemi anlatılmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, Sivas Numune Hastanesi ve Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde çalışan personeller üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların yapmaları gereken işleri mesai saatleri içerisinde yaptıkları, önemli işlerinin ertelenmesine izin vermedikleri görülmüştür. Yine çalışanların ziyaretçiler, telefon görüşmeleri, toplantılar ve yazışmalar sebebiyle işlerini aksatmadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların önemli çoğunluğu çalıştıkları ortamın fizikî şartlarından memnun olsa da, doktora eğitimi almış olan personellerde bu memnuniyet düzeyi daha yüksektir. Bu duruma paralel olarak, görev ünvanı itibarı ile yöneticilerin ve uzman doktorların da çalışma ortamlarının fizikî koşullarından duydukları memnuniyet düzeyinin diğer personellerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Çalışanların işlerini bir program dahilinde yaptığı, işleri arasında bir öncelik sıralaması yaptıkları belirlenmiştir. Bu noktada dikkate değer bir başarı söz konusuysa da, bu planların yazılı olmaktan çok zihinde tasarlanıyor oluşu da önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. İletişim eksikliği konusunda verilen cevaplarsa sağlık personelleri arasında ciddi bir iletişim eksikliğine işaret etmektedir. Araştırma bulguları içinde olumsuz anlamda en çok cevap verilen soru iletişim eksikliğine işaret eden sorudur. Genel olarak personellerin zamanı verimli kullanma noktasında beklenen ortalamanın üzerinde oldukları görülse de iletişim ve yazılı plan yapma noktasındaki eksiklikler ise üzerinde durulması gereken noktalardır.tr
dc.description.abstractTime management is a very important concept in terms of health services. Health care workers should aim to use time effectively and have knowledge of time management. This will help to prevent disruption of health care. With this thesis, a study was conducted on health care workers working in Sivas Provincial Health Directorate, Sivas Numune Hospital and Sivas Oral and Dental Health Hospital. The research was conducted to measure the success of health care workers in using time efficiently. In the first part of the thesis, time and time management concepts are given. Barriers to using time efficiently and time management techniques are explained. In the second part of the thesis, the concepts of health, right to health and health services are given. The importance of time management in health services is explained. In the third section, the results of the research on health care workers working in Sivas Provincial Health Directorate, Sivas Numune Hospital and Sivas Oral and Dental Health Hospital were interpreted. As a result of the research, it was seen that health care workers did their jobs during working hours and did not postpone important jobs. Health care workers do not interrupt their work due to visitors, phone calls, meetings and correspondence. The majority of the participants were satisfied with the work environment, but staff with a Ph.D. degree were more satisfied. Managers and specialist doctors are also more satisfied with their working environment than other employees. Health care workers do their work by preparing programs and rank their important jobs. Health care workers are successful in making programs but fail to make written plans. They design their plans in their minds. Health care workers have a serious lack of communication. One of the most negative findings of the study is the lack of communication between workers. In general, health care workers are successful in time management, but their lack of communication and written plans is also remarkable.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherSivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectZaman Yönetimitr
dc.subjectZamantr
dc.subjectSağlık Hizmetleritr
dc.titleSağlık Kurumları Çalışanlarında Etkin Zaman Yönetimi (Sivas İli Örneği)tr
dc.typemasterThesistr
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.relation.publicationcategoryTeztr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record