Show simple item record

dc.contributor.advisorZabun, Sezgin
dc.contributor.authorBal, Metin
dc.date.accessioned2020-02-05T05:30:33Z
dc.date.available2020-02-05T05:30:33Z
dc.date.issued2019tr
dc.date.submitted2019-07-03
dc.identifier.otherXIV, 101 sayfa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12210
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, sağlık kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) ve uygulama alanı olarak seçilen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi örneği, özellikleri, tarihsel gelişimi incelenmiştir. Sağlık kuruluşlarının, dinamik çevre koşullarına karşı durabilmeleri için değişimi ve değişimin adaptasyonunu desteklemeleri gerekmektedir. Kurumsallaşma ve yeniden yapılanma sürecinde İnsan Kaynakları departmanı, organizasyon şemasında önemli bir yer tutmuştur. Tüm kuruluş üzerinde doğrudan etkisi olan İKY, söz konusu uyumun sağlanmasında ve yeniden yapılanmanın başarılı bir şekilde derlenmesinde stratejik bir konumdadır. Yapılan çalışmanın sonucunda, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde, insan kaynakları departmanına tabi olarak görev yapan hastane personelinin veriminin artırılabilmesi için İKY’nin, personelin özlük haklarına, çalışma zamanlarına ve şartlarına uygun ortamların oluşturulması, verimliliği ve verilen görevlere olan bağlılığı artıracağı ifade edilmiştir. Aynı zamanda çalışanların mevcut becerilerini en üst seviyede kullanabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir çalışma ortamının oluşturulmasının gerekliliği gözlemlenmiştir. Özetle, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi İKY, personelin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde ve mevzuatın gerektirdiklerini de ön planda tutarak planlamalar yapması, mevcut çalışma kalitesini artıracak, hastanenin personel ve hastane yönetimi arasındaki ilişkileri canlı tutacaktır.tr
dc.description.abstractIn this study, the characteristics and historical development of Sivas Cumhuriyet University Hospital selected as human resources management and application in health institutions were examined. Health organizations need to support the adaptation of change and change in order to be able to withstand the dynamic environmental conditions. In the process of institutionalization and restructuring, human resources department has an important place in the organization chart. Human resources management, which has a direct impact on the entire organization, is in a strategic position to ensure compliance and to successfully reconstruct the restructuring. As a result of the study, it was stated that Human Resources Management will increase the commitment to the staff's personal rights, working times and conditions in order to increase the efficiency of the hospital personnel who are employed in Sivas Cumhuriyet University Hospital, subject to the Human Resources Department, and to create environments, efficiency and the tasks given. At the same time, the necessity of creating a working environment in which employees can use their existing skills at the highest level and improve themselves has been observed. In summary, The Human Resources Management of Sivas Cumhuriyet University Hospital, in accordance with the needs of the personnel and keeping in mind the requirements of the legislation to make planning, will improve the quality of work available, and will keep alive the relations between the personnel and hospital management of the hospital.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherSivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectSağlık Kurumlarıtr
dc.subjectİnsan Kaynaklarıtr
dc.subjectKurumsallaşmatr
dc.subjectPersoneltr
dc.titleSağlık Kuruluşlarında İnsan Kaynaklarını Etkileyen Faktörler: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Örneğitr
dc.typemasterThesistr
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.relation.publicationcategoryTeztr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record