Show simple item record

dc.contributor.authorErgun Karacan
dc.contributor.authorAhmet Turan Arslan
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:20:25Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:20:25Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn1016-9806
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpNeE5EWTI=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1223
dc.description.abstractBu çalışmada, Sivas ili Şarkışla ilçesi sınırları içerisinde, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilmesi düşünülen Kanak barajının gövde inşaatında, geçirimsiz çekirdek olarak kullanılması önerilen toprak malzemelerin; mineralojik, jeoteknik özelliklerinin belirlenmesi ve kullanılabilirliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Belirlenen olasıl A ve D malzeme alanlarından alınan örselenmiş ve örselenmemiş toprak örnekleri üzerinde laboratuvarda tane özgül ağırlığı, tane boyu dağılımını belirlemeye yönelik elek ve hidrometre çözümlemeleri, kıvam limitleri, kompaksiyon, kesme kutusu ve konsolidasyon deneyleri yapılmıştır. Ayrıca geçirimsiz olasıl malzeme alanlarından alınan toprak örneklerinde X ışınları yöntemi ile mineralojik incelemeler yapıl-mıştır. Arazi gözlemleri ve laboratuar çalışmalarından elde edilen verilerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; A malzeme alanında geçirimsiz kil çekirdeği yapımında uygun özelliklerde ve yeteri miktarda malzemenin olduğu, ancak D alanındaki malzemelerin uygun özellikleri tamamen karşılayamadığı sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to determine the mineralogical and geotechnical properties and to evaluate the possibility of the usage core of the soil materials as impervious for Kanak dam (Sivas - Şarkışla), which is planned to be constructed as a clay cored rock fill dam. On the disturbed and undisturbed soil samples from the potential material areas A and D, grain specific gravity, grain size distribution by sieve and hydrometer, consistency limits, compaction, shear-box and consolidation tests were carried out. Mineralogical analysis of the soil samples from the potential impervious material areas were made via XRD analysis. Based on the field observations and laboratory analyses data, it was concluded that the materials in A area were suitable for impervious clay core construction, on the other hand the ones in D area did not meet property requirements for the same purpose.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYerbilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleKanak Barajı (Sivas-Şarkışla) inşaatında kullanılacak olan geçirimsiz toprak malzemelerinin mineralojisi ve jeoteknik özelliklerien_US
dc.title.alternativeMineralogy and geotechnical characteristics of impervious soil materials to be used for the construction of the Kanak Dam (Sivas-Şarkışla)en_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalİstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue1-2en_US
dc.identifier.endpage26en_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record