Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldız, Alim
dc.contributor.authorAy, Alper
dc.date.accessioned2020-02-05T05:36:33Z
dc.date.available2020-02-05T05:36:33Z
dc.date.issued2014tr
dc.date.submitted2014-06-01
dc.identifier.otherIII-291
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12240
dc.description.abstractAY, Alper, Abdülmecid Sivâsî Divânı (İnceleme-Metin), Yüksek Lisans Tezi, Sivas 2014. Bu çalışmada 16. ve 17. yy. mutasavvıf şairlerinden olan Abdülmecid Sivâsî divanı incelenmiştir. Halvetî tekkesi ulemasından olan müellifin divanından başka kütüphane kayıtlarında yirmi adet kitabı bulunmaktadır. Divanının ise Süleymaniye Kütüphanesinde beş, İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde bir adet olmak üzere toplam altı nüshası çalışma konusunu oluşturmuştur. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde yazarın hayatı ve yaşadığı yüzyılın genel özellikleri, ikinci bölümde divanda işlenen dinî ve tasavvufî konular, üçüncü bölümde cemiyete ve tabiata ait konular işlenmiş ve dördündü bölümde ise divan metni verilmiştir.tr
dc.description.tableofcontentsAY, Alper, The Divan of Abdulmecit Sivasi (Review-Text), Master Thesis, Sivas 2014. In this study the divan of Abdulmecid Sivasi, among the 16th and 17th century Sufi poets, was examined. The author, being one of the scholars of Halveti lodge, has twenty other books except than the divan in the registries of library. Five copies in Suleymaniye Library, one copy in Central Library of Istanbul University, six copies in total were the subject of this study. This study also has four chapters: In the first chapter, the life of author and the general characteristics of his period; in the second chapter, the religious and mystic themes in the divan; in the third chapter, some themes related to society and nature and in the last and fourth chapter, the text of divan is presented.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherSivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjecttürk islam edebiyatı,tr
dc.subjectabdülmecid sivasitr
dc.subjecttasavvuftr
dc.subjectşiirtr
dc.titleAbdülmecid Sivâsî Divanı (İnceleme-Metin)tr
dc.typemasterThesistr
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.relation.publicationcategoryTeztr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record