Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir, Mehmet
dc.contributor.authorYıldırım, Hesna
dc.date.accessioned2020-02-27T06:16:54Z
dc.date.available2020-02-27T06:16:54Z
dc.date.issued2019tr
dc.date.submitted2019-06-21
dc.identifier.otherxv, 149
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12247
dc.description.abstractKariyer planlaması, kişinin geleceğinin yol haritasıdır. Nerede olmak istediğini bilen birey aynı zamanda bu yoldaki amacını da bilmektedir. Kişi, mesleki hedefini bilinçli yaptığı takdirde başarılı bir kariyer elde etmiş olacaktır. Temeli iyi atılan kariyer planlaması kişiyi; mutlu hayata, memnun olunan işe ve tatmin düzeyi yüksek kazanca ulaştıracaktır. Bu tez çalışmasının iki amacı bulunmaktadır. Birincisi, iktisadi ve idari bilimler fakültesinde okuyan öğrencilerin kariyer planlamalarında muhasebe ve bankacılık-finans mesleklerine hangi sebeplerden dolayı yer verdiklerini ve ikincisi ise hangi sebeplerden dolayı yer vermediklerini tespit etmektir. Bu iki amaca ulaşmak için Scheın’ın Kariyer Değerleri Kümesi temelinde belirlenen ve 5’li Likert ölçeğinden oluşan 62 ifadeli bir anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF’de yer alan 9 bölümün 1. ve 4. sınıflarında okuyan toplam 1718 öğrenci oluşturmaktadır. Bunlardan 1077’sinden elde edilen anket formları SPSS 23,0 for Windows (Socıal Package Statiscal Science) istatistiksel paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma amaçlarına yönelik olarak belirlenen ifadeler için; aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri dikkate alınmış ve bu değerlerin karşılığı olan katılım düzeyleri belirlenerek sonuçlar yorumlanmıştır. Ayrıca, katılımcılara ait cinsiyet, sınıf düzeyi ve okunan bölüm değişkenleri açılarından anlamlılık için Mann Whıtney U ve Kruskal-Wallis H Testi kullanılmıştır. Analizler sonucunda, katılımcıların muhasebe ve bankacılık-finans mesleklerini tercih etmelerinde Scheın’ın Kariyer Değerleri Kümesinde yer alan ‘Güdü ve İhtiyaçlar’ boyutundaki ifadelere ‘kararsızım’, ‘Mesleki Yetenek’ ve ‘Değer Yargıları’ boyutlarında yer alan ifadelere ise ‘doğru’ düzeyinde katılım gösterdikleri saptanmıştır. Aynı mesleklerin tercih edilmemesinde ise; ‘Güdü ve İhtiyaçlar’ ve ‘Değer Yargıları’ boyutundaki ifadelere ‘kararsızım’, ‘Mesleki Yetenek’ boyutundaki ifadelere ise ‘doğru’ düzeyinde katılım gösterdikleri tespit edilmiştir. Anlamlılık analizleri sonucunda, cinsiyet, sınıf düzeyi ve okunan bölümde Scheın’ın Kariyer Değerleri Kümesi temelinde anlamlı farklılığın ortaya çıktığı bazı ifadeler görülmüştür.tr
dc.description.abstractCareer planning is the road map of a person's future. An individual who knows where he wants to be also knows his purpose on this road. A person will have achieved a successful career if he makes his professional goal conscious. Well-founded career planning will lead the person to a happy life, to a pleaser job and to an earning high satisfactory. This thesis study has two aims. The first is to determine for what reasons the students of the Faculty of Economics and Administrative Sciences give a place the accounting and the banking-finance professions in their career planning, and the second is to determine for what reasons they do not. To achieve these two aims, a 62-item questionnaire consisting of a 5-point Likert scale, which was determined on the basis of Schein's Career Anchors, was used. The population of the study consists of 1718 students in the first and fourth grades of 9 departments in the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Sivas Cumhuriyet University. The questionnaires obtained from 1077 of these were analyzed with SPSS 23.0 for Windows (Social Package Statiscal Science) statistical package program. For expressions determined for research aimes; arithmetic mean and standard deviation values were taken into consideration and the results were interpreted by determining the participation levels corresponding to these values. In addition, Mann Whitney U and Kruskal-Wallis H Test were used for meaningfulness in terms of participants' gender, grade level and the factors of the department read. As a result of the analysis, it was determined that the participants were ‘undecided’ in expressions in the ‘Motives and Needs' dimension of Schein's Career Anchors, and 'right' in those in the ‘Vocational Aptitude' and 'Value Judgments' dimensions when they preferred accounting and banking-finance professions.And it was determined that they were ‘undecided’ in expressions in the‘ Motivation and Needs ’and‘ Value Judgments’ dimensions and ‘right’ in the ‘Vocational Aptitude’ dimension when they did not prefer the same professions. As a result of the significance analysis, some expressions were observed in which meaningful difference emerges on the basis of Schein's Career Anchors in gender, grade level and the department read.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherSivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectMuhasebetr
dc.subjectMuhasebe Mesleğitr
dc.subjectKariyer Planlamasıtr
dc.subjectScheın’in Kariyer Değerleri Kümesitr
dc.titleScheın’in Kariyer Değerleri Kümesi Temelinde İibf Öğrencilerinin Kariyer Planlamasında Muhasebe Ve Bankacılık-Finans Mesleklerine Yönelik Düşüncelerinin Analizi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF’de Bir Araştırmatr
dc.typemasterThesistr
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.relation.publicationcategoryTeztr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record