Show simple item record

dc.contributor.advisorŞengönül, Ahmet
dc.contributor.authorIşık, Cengizhan
dc.date.accessioned2020-03-04T13:07:16Z
dc.date.available2020-03-04T13:07:16Z
dc.date.issued2019tr
dc.date.submitted2019-07-12
dc.identifier.otherXVI, 101 sayfa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12355
dc.description.abstractBu çalışmada, Türkiye ekonomisinin sanayi döngüleri, Avrupa Birliği (AB), Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Hırvatistan gibi ülkelerle karşılaştırılmıştır. Daha sonrasında ise Türkiye’nin hem Avrupa Birliğinde euro kullanan 19 ülke ile hem de şu andaki 28 üye ülkenin sanayi döngüleriyle eş entegrasyonunun tespiti için bir model geliştirilmiştir. Bu modelde Türkiye’nin sanayi üretim endeksi bağımlı değişken, AB ülke grupları (AB 19 ve AB 28) için sanayi üretim endeksleri açıklayıcı değişeken olarak kullanılmış, Türkiye’deki faiz oranları ve Euro döviz kurları da modele kontrol değişkeni olarak eklenmiştir. Döngüler arasında ilişkinin var olması, ekonomik olarak bölgelerin uzun vadede uyumlu olduğunu göstermektedir. Buna göre bu tezdeki iddiamız; Türkiye’deki sanayi iş döngüsünün Avrupa Birliği’nin sanayi iş döngüleriyle beraber hareket ettiğidir. Bu tezdeki çalışma ile bu anlamda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki iş döngüsü uyumu analizi sanayi üretim endeksi özelinde yapılacaktır. Bu kapsamda çalışmada yapılacak eşbütünleşme analizleri Türkiye ile Avrupa birliği'nin sanayi üretimi açısından birbirine uzun vadede ne derecede bağlı olduğunu göstermektedir. Çalışmada ortaya çıkan sonuçlar, Türkiye ile Avrupa iş dünyası sanayi üretimleri arasında karşılıklı bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, Türkiye ile Avrupa ekonomileri arasında döngüsel bir bağlantı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Hırvatistan özelinde yapılan analizler sonucunda Türkiye’nin sanayi üretim endeksi ile Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık’a ait veriler arasında döngüsel bir bağlantı ortaya çıkmaktadır. Ancak Hırvatistan ve Türkiye’nin sanayi üretim endeksleri arasında döngüsel bir bağlantı ortaya çıkmamaktadır. Avrupa Birliği euro kullanan 19 üye ülkenin analizinde de Avrupa Birliği’nin şuan ki 28 üye ülke endeksi ile yapılan analiz sonuçlarında olduğu gibi döngüsel bir bağlantı ortaya çıkmaktadır. Araştırma sonuçları, Türkiye ile Avrupa Birliği’nin sanayi üretimi açısından birbiriyle bağlantılı olduğunu ve bir tarafta olan ekonomik gelişmelerin diğer tarafı etkileyebilme potansiyeline sahip olduğunu ve Türkiyenin AB üyeliğine bu başlıkta hazır olduğunu ortaya koymaktadır.tr
dc.description.abstractIn this study, the industry cycle of Turkey's economy was compared with countries such as the European Union, France, Germany, United Kingdom and Croatia. Afterwards, a model was developed to identify co-integration of Turkey with 19 countries using the euro in the European Union and with the industrial cycles of the 28 member states. In this model, the dependent variable was Turkey's industrial production index, industrial production indices were used as explanatory variables for EU country groups (EU 19 and EU 28), and Euro exchange rates and interest rates in Turkey were also included in the model as control variables.The existence of a relationship between the cycles indicates that the regions are economically compatible in the long run. Accordingly, we argue in this thesis that the industrial business cycle in Turkey moves along with the European Union's industrial business cycle. The harmony analysis of business cycle between the European Union and Turkey will be carried out specific to industrial production index within the scope of this study. In this context, cointegration analysis in the study indicates the extent to which Turkey's industrial production is depended to Europe in the long-term. The results of the study show that there is a mutual relation between industrial production of European business and Turkey. In other words, a circular relation emerges between Turkey and the European economy. In addition, as a result of the analyzes conducted in France, Germany, United Kingdom and Croatia, there is a curricular link between Turkey's industrial production index and France, Germany and United Kingdom. However, no curricular relation occurs between industrial production index of Croatia and Turkey. In the analysis of the 19 member states using the euro in the European Union, a curricular relation occurs as in the results of the analysis carried out with the index of the current 28 member states of the European Union. The study results reveal that Turkey is linked with the European Union in terms of industrial production, and economic developments on one side have the potential to affect the other, and Turkey is ready for EU membership in this title.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherSivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectAvrupa Birliğitr
dc.subjectSanayitr
dc.subjectİş Döngüsütr
dc.subjectSanayi Üretim Endeksitr
dc.subjectEşbütünleşme Analizitr
dc.titleSanayi Üretimi İş Döngüsü Analizi İle Türkiye’nin Ab’ye Tam Üyeliğitr
dc.typemasterThesistr
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.relation.publicationcategoryTeztr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record