Show simple item record

dc.contributor.authorIşık Yılmaz
dc.contributor.authorMehmet Üstünkaya
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:20:28Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:20:28Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn1016-7625
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpNNE1ETXo=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1236
dc.description.abstractBu çalışmada; Gemlik (Kurşunlu)' de planlanan balıkçı barınağının jeolojik-jeoteknik incelemesi amacı ile yapılmış olan sondajlar ve bunlardan alman örnekler kullanılarak denizel ortamdaki zeminlerin kayma dayanımı ve konsolidasyon özellikleri belirlenmiş, sürekli doygun koşulun dayanım ve konsolidasyon parametreleri üzerindeki etkileri tartışılmıştır. 13 adet sondaj kuyusundaki killi düzeylerden elde edilmiş olan örselenmiş/örselenmemiş örnekler üzerinde, indeks, konsolidasyon ve üçeksenli basınç dayanımı deneyleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen drenajsız makaslama dayanımı ve konsolidasyon özelliklerine ilişkin sonuçlar, zeminlerin konsolide olmamış ve düşük dayanımlı olduklarını göstermiştir. Zeminlerin konsolidasyon derecesindeki bu düşük değer, denizel ortamdaki -sürekli doygun koşulun etkisi altında, ıslanma ve kurumanın bir sonucu olarak gelişen şişme büzülme çevrimlerinin gerçekleşmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Böylece, taneler arasındaki sürekli boşluksuyu basıncı sonucunda konsolidasyon gerçekleşememiştir. Zeminlerin düşük makaslama -dayanımı değerleri, zemini oluşturan malzemenin yumuşamasına neden olan sürekli doygun koşulun etkisinden kaynaklanmakta olup, yine zeminlerin bir ölçüde konsolidasyon düzeylerinin düşüklüğüne bağlıdır.en_US
dc.description.abstractThe consolidation and shear strength behaviour of soil developed in the marine environment has been investigated, and effect of the saturated conditions on the strength and consolidation parameters had been concluded in this study. Index, oedometer and triaxial compression tests were performed on the undisturbed/disturbed clayey soil samples from 13 boreholes. The results of undrained triaxial compression and consolidation tests on the undisturbed soil specimens showed that the soils are unconsolidated and have a low shear strength. Unconsolidated nature of the soils have been predominantly influenced by marine conditions where cycles of swelling and shrinkage which are result of wetting and drying are not possible because of the prolonged saturated conditions. So the pore water pressure between particles has been resisted to the consolidation. The low shear strength is also related to the saturated conditions of the soils where the coating materials are softened, and shear strength is reduced. It was also affected by the unconsolidated nature of the soils.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectYerbilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleSürekli doygun koşulun konsolidasyon ve makaslama dayanımı üzerindeki etkisine bir örnek: Gemlik Körfezi killi deniz zeminlerien_US
dc.title.alternativeAn example for saturated condition effect on the consolidation and shear strength: Clayey marine soils from Gemlik Gulfen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Yerbilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage14en_US
dc.identifier.startpage7en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record