Show simple item record

dc.contributor.authorY. Cebeci
dc.contributor.authorN. Aslan
dc.contributor.authorİ. Sönmez
dc.contributor.authorA. A. Kuvvetli
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:20:33Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:20:33Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn1302-9304
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpRMU5qRXg=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1261
dc.description.abstractBu çalışmada, Sivas-Koyulhisar yöresinden temin edilen Pb-Cu-Zn kompleks cevherinin gang bastıncı olarak Gum Arabic kullanılarak selektîf flotasyonla zenginleştirilmesinde optimum flotasyon koşulları belirlenmeye çalışılmıştır. Deneylerde kullanılan Koyulhisar Pb-Cu-Zn kompleks cevherinin %6.54 Pb, %1.45 Cu ve %7.47 Zn tenörlü olduğu kimyasal analiz ile tesbit edilmiştir, Selektif flotasyonun ilk kademesinde Pb, ikinci kademesinde Cu ve üçüncü kademesinde ise Zn kaba konsantresi eldesinde en uygun flotasyon koşulları belirlenmiştir. Elde edilen kaba konsantreler daha sonra temizleme flotasyonlanrına tabi tutulmuştur. Selektif flotasyonla kazanılan Pb, Cu ve Zn kaba konsantrelerinin tenor değerleri sırasıyla: %24.33 Pb, %15.10 Cu ve 041.43 Zn, konsantre verim değerleri ise sırasıyla %93.45, %78.52 ve %89.57'dir. Deneyler sonucunda bu cevherin selektif flotasyonu için belirlenen optimum koşullar: Pb kaba flotasyonu için; pH=8, 600 gr/ton Gum Arabic, 40 gr/ton NaCN, 600 gr/ton $ZnSO_{4}$, 120 gr/ton KAX, 90 gr/ton 2 Etil Hekzanol, köpük alma süresi 5 dakika, Cu kaba flotasyonu için; pH=8, 400 gr/ton Güm Arabic, 20 gr/ton NaCN, 800 gr/ton$ ZnSO_{4}$, 100 gr/ton $Na_{2}Cr_{2}O_{7}$, 60 gr/lon KAX, 40 gr/ton 2 Etil Hekzanol, köpük alma süresi 5 dakika, Zn kaba flotasyonu için; pH=ll, 400 gr/ton Gum Arabic, 60 gr/ton NaCN, 8O gr/ton $Na_{2}Cr_{2}O_{7}$, 250 gr/ton $CuSO_{4}$, 100 gr/ton KAX, 90 gr/ton 2 Etil Hekzanol, köpük alma süresi 5 dakika, olarak bulunmuştur. Kaba konsantrelerin temizleme flotasyonuna tabi tutulmasıyla elde edilen Pb, Cu ve Zn nihai konsantrelerinin tenörleri sırasıyla; %69.26 Pb, %29.52 Cu ve %58,14 Zn, konsantre verim değerleri ise %72.33, %66.16've %75.65'dir.en_US
dc.description.abstractIn this study, optimum flotation conditions for Koyulhisar Pb-Cn-Zn ore was determined using by Gum Arabic as depressant. Ore sample's grade is 6.54% Pb, 1.45% Cu and 7.47% Zn from chemical analysis. The most suitable conditions were fixed for Pb, Cu, and Zn rough flotation in first, second and third stage respectively and cleaning experiments were carried out jor each of these concentrates. The grade oj Pb, Cu and. Zn rough concentrates are 24.33% Pb, 15.10% Cu and 41.43% Zn were obtained with recoveries 93.45%, 78.52% and 89.57% respectively. The optimum conditions for selective flotation are below: Pb rough flotation: pH =8, 600 gr/ton Gum Arabic, 40 gr/ton NaCN, 600 gr/ton $ZnSO_{4}$, 120 gr/ton KAX, 90 gr/ton 2 Etil Hekzanol, flotation lime 5 min. Cu rough flotation: pH=8, 400 gr/ton Gum Arabic, 20 gr/ton NaCN, 800 gr/ton $ZnSO_{4}$, 100 gr/ton$Na_{2}Cr_{2}O_{7}$, 60 gr/ton KAX, 40 gr/ton 2 Etil Hekzanol, flotation time 5 mm. Zn rough flotation: pH=Il, 400 gr/ton Gum Arabic, 60 gr/ton NaCN, 80 gr/ton$Na_{2}Cr_{2}O_{7}$, 250 gr/ton $CuSO_{4}$, 100 gr/ton KAX, 90 gr/ton 2 Etil Hekzanol, flotation time 5 min. The grades of concentrates after cleaning flotation 69.26% Pb, 29.52% Cu and 58. 14% Zn were obtained with recoveries 72.33%, 66.16% and 75. 65% respectively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleKoyulhisar Pb-Cu-Zn cevherinin Gum Arabic ile optimum selektif flotasyon koşullarının belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of optimum selective flotation conditions of Koyulhisar Pb-Cu-Zn ore by Gum Arabicen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalDokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.endpage58en_US
dc.identifier.startpage47en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record