Show simple item record

dc.contributor.authorYakup Cebeci
dc.contributor.authorLale Canpolat
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:20:38Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:20:38Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0024-9416
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpNeE5qWTI=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1279
dc.description.abstractBu çalışmada yüzdürme-batırma test sonuçlarının bir eşitlik şeklinde ifade edilmesi ülkemizdeki bazı kömürler için incelenmiştir. Öncelikle, her bir kömür için test yapılan tüm yoğunluklarda yüzen kısmın kümülatif miktarı ve kül içeriği tespit edilmiştir. Eşitlik türetmek için kümülatif yüzen kısımda kül dışı bileşenlerin ve külün verimleri hesaplanmıştır. Daha sonra, verimlerle yoğunluk arasındaki ilişki bir eşitlik şeklinde ifade edilmiş ve eşitliklerden hesaplanan değerler deney bulguları ile karşılaştırılmışım Ayrıca, belirlenen eşitlik türünün yüzdürme-batırma verilerinin interpolasyonu için uygun olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, yüzdürme-batırma test sonuçlarının basit eşitliklerle ifade edilebileceği ortaya konulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, the statement of float-sink test results for some coals in our country in the form of an equation was investigated. Primarily, the cumulative weight and the ash content of the float fraction were determined for each coal in all densities tested. For deriving the equation, the recoveries of both the non-ash and ash material in cumulative float part were calculated. Then, the relation between the recoveries and densities were stated as an equation and the calculated values from equations were compared with the experimental results. Furthermore, it was found that the type of the equation determined was suitable for the interpolation of float-sink data. As a result, it was shown that the float-sink test result could be stated by simple equations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMaden İşletme ve Cevher Hazırlamaen_US
dc.titleÜlkemizdeki bazı kömürlerin yüzdürme-batırma test sonuçlarının matematiksel olarak değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeMathematical evaluation of float-sink test results of some coals in our countryen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalMadencilik Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume40en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage24en_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record