Show simple item record

dc.contributor.authorSalih Yüksel
dc.contributor.authorBirol Elevli
dc.contributor.authorAhmet Demirci
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:20:39Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:20:39Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn1016-9172
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpNeE5qUTA=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1284
dc.description.abstractYerbilimlerinde kullanılan kaynak, rezerv, maden, mineral, cevher gibi çoğu kelime, terim ve kavramlar ile bunların anlamları işletmedeki veya arazideki mühendisten, üniversitedeki akademisyene ve hatta politikacılar tarafından çok farklı bir şekilde ifade edilmekte ve tariflenmektedir. Bu durum çoğu zaman yanlış anlamalara sebep olmaktadır. Bu yazıda, hammadde, doğal kaynak, maden kaynağı, maden rezervi, jeolojik rezerv, üretilebilir rezerv ve satılabilir rezerv gibi terimlerin tanımlama kriterleri ile maden, mineral, cevher, endüstriyel mineral ve süs taşları gibi kavramların tanımlamaları örnek verilerek tarif edilmiştir. Makalenin son bölümünde ise, Hasançelebi demir yatağı için sözkonusu tanımlamaların, farklı gruplar tarafından nasıl kullanıldığı ve ifade edildiği verilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe meaning and definition of terms like resource, reserve, mineral, ore etc. Used in earth sciences differ from engineer to academician and even politician. This difference results in some sort of confusion and misunderstanding. In this paper, the definition criteria of some terms like raw material, natural resource, mineral resource, mineral reserve, mineable reserve and saleable reserve have been defined with examples. The last part of the paper includes Hasançelebi iron ore deposit as a case study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.titleHammadde, kaynak, cevher ve rezerv gibi bazı terimlerin tanımlarına bir yaklaşım: Hasançelebi demir yatağı örneğien_US
dc.title.alternativeAn approach to definition of some terms like natural raw materials, resource, ore and reserve: Hasançelebi caseen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalJeoloji Mühendisliği Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.endpage54en_US
dc.identifier.startpage47en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record