Show simple item record

dc.contributor.authorBirol Elevli
dc.contributor.authorAhmet Demirci
dc.contributor.authorÖnder Uysal
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:20:40Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:20:40Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn1019-1003
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpJM05UazU=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1287
dc.description.abstractTürkiye'nin artan demir cevheri talebi, 1984 yılından önce klasik yöntemlerle değerlendirilmiş ve ekonomik bulunmayan Hasançelebi Demir yatağının yeniden değerlendirilmesini gündeme getirmiştir. Bu makale, yeniden değerlendirme işlemlerinin bir kısmını kapsamaktadır. Bir maden yatağını değerlendirebilmek için, yatağın blok modeli oluşturulmalıdır. Blok model oluşturmak için kullanılan en yaygın yöntem ise artık jeoistatistik'dir. Jeoistatistik ile blok modelleme çalışması başlıca dört ana aşamadan (verilerin istatistiksel analizi, variogramların hesabı, hesaplanan variogramların yorumu ve variogram modelinin oluşturulması) meydana gelen yapısal analiz ile başlar. Tüm aşamalar anlamlı bir variogram modeli için oldukça önemlidir.Bu çalışma Hasançelebi Demir yatağının yapısal analizinin nasıl yapıldığı ile ilgilidir. Bunun için öncelikle bölgedeki cevherleşme incelendi, daha sonra sondaj verileri kullanılarak variogramlar hesaplandı ve uygun variogram modelleri oluşturuldu. Küresel variogram modeli en uygun model olarak seçildi. Düşey variogramlar tenor değişim eğilimini göstermektedir. Bu eğilim, yatağın derinlerinde yeni bir arama programının gerekliliğini göstermektedir. Bu arama programının sonuçları, 930 m kotunun altındaki kaynağın miktarı ve kalitesinin belirlenmesine yardımcı olacaktır.en_US
dc.description.abstractIncreasing iron ore demand of Turkey has brought up re-evaluation of Hasancelebi Iron ore deposit that has been evaluated using classical methods and considered uneconomic before 1984. The content of this article is one part of this re-evaluation process. In order to evaluate an ore body, its block model should be generated. The most commonly used method for block modelling is geostatistics. Geostatistical study starts with the structural analysis of an ore deposit that requires four main steps; the critical review and elementary statistical analysis of the available data, the construction of the experimental variograms, interpretation of the experimental variograms, and fitting the proper mathematical function for the experimental variogram. All of these steps are essential for meaningful variogram model. This research deals with how the structural analysis of the Hasancelebi iron ore deposit of Turkey was completed. For this purpose, first of all the mineralisation of the area was discussed, then experimental and model variograms were constructed by using data representing the area above 930m level, and finally coincidence of geologically defined mineralisation with the result of variogram analysis and interpretation of experimental variograms are discussed. Spherical models were fitted to experimental horizontal variograms. Vertical variograms indicated a grade trend. This trend exhibits the need f or further exploration program in the lower level of deposit. The result of this program will be helpful in defining the quality and quantity of ore deposit below 930 m.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYerbilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleStructural analysis of Hasançelebi iron ore depositen_US
dc.title.alternativeHasançelebi demir yatağının yapısal analizien_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalGeosounden_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.issue40-41en_US
dc.identifier.endpage10en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record