Show simple item record

dc.contributor.authorYüksel Dede
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:20:43Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:20:43Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1303-8451
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TkRrek5qUTA=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1296
dc.description.abstractBu araştırmada, Öge Gösterim Teorisi'nin (Component Display Theory) ilköğretim matematik öğretiminde öğrenci başarısına etkisi araştırılmıştır. Bunun için bu öğretim yaklaşımı, 2001-2002 eğitim ve öğretim yılında Ankara il merkezinde bulunan bir ilköğretim okulundaki 7. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Araştırmada, deney grubuna Öge Gösterim Teorisi, kontrol grubuna ise geleneksel matematik öğretim yöntemi 4 hafta süreyle uygulanmıştır. Değişken kavramı başarı testi, ön test ve sort test olarak kullanılmıştır. Araştırmanın yukarıda bahsedilen hipotezini test etmek için bağımsız gruplar için t-testi kullanılmıştır. Ayrıca, eta-kare (etki büyüklüğü) korelasyon katsayısı da hesaplanmıştır. Son test sonuçları, deney ve kontrol grupları arasında matematiği anlama düzeyleri bakımından deney grubu lehine manidar bir farkın olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the effect of the Component Display Theory on the students' achievement in mathematics was investigated. In order to do so, the above mentioned teaching model was applied to 7tn grade students at a middle school in Ankara in 2001-2002 term. In the researchfhe experimental group studied Component Display Theory, on the other hand the control group received traditionally designed mathematics instruction over four weeks. Open-ended performance test on variable concept was developed and used as a pre and post test. For Independent-samples, the t-test was used for testing the above mentioned hypothesis of the study. Effect sizes correlation coefficient was also calculated. Post test results showed that experimental group achieved significantly better than the control group on the level of understanding of mathematics.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleÖge Gösterim Teorisi'nin İlköğretim Matematik Öğretimindeki Etkililiğien_US
dc.title.alternativeThe Effect of the Component Display Theory in Primary Mathematics Teachingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Eğitim Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.endpage361en_US
dc.identifier.startpage355en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record