Show simple item record

dc.contributor.authorYüksel Ersan
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:20:57Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:20:57Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn1305-5143
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZeU1EQT0=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1347
dc.description.abstractTesadüf kavramı Max Frisch'in hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Bunu "Günce"sinden ve diğer eserlerinden öğrenmekteyiz.. "Homo Faber" adlı romanın başlığı, eserin asıl kahramanını karakterize etmektedir. Eserde Frisch "tesadüf ve kader" konuları üzerinde durmakta ve tesadüf olgusunu "birbirini takip eden rastlantılar zinciri" olarak nitelemektedir. Bu çalışmanın ilk bölümünü, “Max Frisch’in hayatı ve eserleri” oluşturmaktadır. Daha sonra, tesadüf’ün Homo Faber adlı eserinde Frisch için ne anlama geldiği sorgulanmaktadır. Ayrıca, eser kahramanı Faber’in tesadüf, kader ve suç kavramları karşısındaki tavrı incelenmiştir. Sonuçta, eserin ‘Homo Faber’ başlığında gizli olan yaşam anlayışı da vurgulanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe concept of coinstance played an important role in the life of Max Frisch. We obtained this information from his "dairy" and other novels. "Homo Faber" charecterises his hero in the novel. His main theme were "coincidence and faith" and by "coincidence", he means a group of phenomenon followed each other. The first part of this work is about the life of Max Frisch and his books. Following this the meaning of coincidence in Max Frisch will be examined. In addition, attitude of the hero in the novel towards "faith and crime" will also be investigated. As a result, the way of life hidden in the headline of the book is emphasized.en_US
dc.language.isogeren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleDie Rolle des Zufalls in Max Frischs Roman "Home Faber"en_US
dc.title.alternativeMax Frisch'in "Homo Faber" Adlı Romanında Tesadüfün Rolüen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalCumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage141en_US
dc.identifier.startpage135en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record