Show simple item record

dc.contributor.authorSinan Gürsoy
dc.contributor.authorNur Kunt
dc.contributor.authorKenan Kaygusuz
dc.contributor.authorBerrin Aslan
dc.contributor.authorŞehsuvar Gökgöz
dc.contributor.authorHaluk Kafalı
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:21:00Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:21:00Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1300-1957
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBME9UTXo=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1355
dc.description.abstractBu çalışmada, laparoskopik kolesistektomi vakalarında torakal epidural kateterden morfin ve bupivakain kombinasyonu ile, intramusküler petidinin postoperatif analjezik etkinliği karşılaştırıldı ve her iki metodun intestinal motilite üzerine etkileri araştırıldı. Birinci gruptaki VAS (Visual Analog Scale) değerleri, ikinci gruptan daha düşüktü (p<0.05). İlaveten analjezik gereksinimi de birinci grupta daha az oldu (p<0.05). Birinci gruptaki barsak peristaltizmi, ikinci gruptan daha erken görüldü (p<0.05). Epidural kateterden morfin ve bupivakain kombinasyonu postoperatif analjezi ve intestinal peristaltizmin daha erken dönmesinde etkili bir metottur.en_US
dc.description.abstractIn this study, postoperative analgesic effectiveness of intramuscular pethidine and combination of morphine and bupivacaine via thoracal epidural catheter was compared in laparoscopic cholecystectomy cases and also their effects on intestinal motility were investigated. The VAS (Visual Analog Scale) values in the first group were lower than of the second group (p&lt;0.05). In addition requirement of analgesic was also lower in the first group (p&lt;0.05). In the first group intestinal peristaltism appeared earlier than of the second group (p&lt;0.05). Combination of morphine and bupivacaine via epidural catheter is an effective method for postoperative analgesia, and recovery of the intestinal peristaltism to normal is earlier.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleLaparoskopik kolesistektomilerde, postoperatif ağrı tedavisinde torakal epidural analjezi ile intramusküler petidinin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe comparsion of thoracal epidural analgesia and intramuscular pethidine on the treatment of postoperative pain in laparoscopic cholecystectomyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg.en_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage9en_US
dc.identifier.startpage5en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record