Show simple item record

dc.contributor.authorHayati Öztürk
dc.contributor.authorMurat Korkmaz
dc.contributor.authorAdem Çakır
dc.contributor.authorZekeriya Öztemur
dc.contributor.authorOkay Bulut
dc.contributor.authorKenan Kaygusuz
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:21:00Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:21:00Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1300-1957
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBME9UVTE=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1357
dc.description.abstractKliniğimizde, Ocak 1995-Eylül 2001 arasında ganglion ön tanısıyla opere edilen toplam 52 vaka retrospektif olarak incelendi. 4 hasta, bilgilerine ulaşılamadığı, 4 hasta ise patoloji sonuçlarının ganglionla uyumlu olmaması üzerine çalışma dışında bırakıldı. Ganglionların, 34 (%78)'ü dorsal, 9 (%20)'u volar, l (%2)'i parmak yerleşimli idi. 5 vakada (%11) operasyondan ortalama 6 ay ( l ay-1 yıl) içinde nüks geliştiği tespit edildi. Volar yerleşimde nüks 2 (%22) vakada, dorsal yerleşimde 3 (%8) vakada izlendi. Volar lokalizasyonlarda nüks oranının yüksek olması anlamlı olarak değerlendirildi.en_US
dc.description.abstractIn our department, between January 1995-September 2001, 52 cases who had been operated with pre-diagnosis of ganglion were retrospectively evaluated. Eight patients were excluded from the study because of different reasons. 34 (78%) patients had dorsal location, nine ( 20%) patients had volar location. Only öne (2%) patient had finger location. During follow-up period of six months (öne month to one year), recurence developed in five (%11) patients. Rate of recurrence was 22% (n=2) on volar location and 8% (n=3) on dorsal location. it was concluded that rate of recurence of volar location was significiantly higher than dorsal location.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleEl ganglionlarında nüksen_US
dc.title.alternativeReccurence of hand ganglionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg.en_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage16en_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record