Show simple item record

dc.contributor.authorHatice Sebila Dökmetaş
dc.contributor.authorİlyas Dökmetaş
dc.contributor.authorSerdal Korkmaz
dc.contributor.authorMehmet Şencan
dc.contributor.authorHasan Bodur
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:21:05Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:21:05Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1300-1957
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBMU1qTXo=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1372
dc.description.abstractKronik böbrek yetmezliği olanlarda sonuçlar çelişkili olsa da çoğunlukla plazma kortizol düzeyleri artmış olarak bulunmuştur. Akciğer, lenf bezi, böbrek tüberkülozu ve buna bağlı gelişen kronik böbrek yetmezliği ile takip edilen bir hastada, adrenal yetmezlik kliniği olmasına karşın bazal ve ACTH uyarı testi ile ölçülen plazma kortizol düzeyleri normal bulundu. Ancak hasta adrenal yetmezlik tedavisine cevap verdi. Enzim veya radio immünoessey yöntemi kullanıldığında kronik böbrek yetmezliğinde birikimi söz konusu olan serbest ve konjüge kortizol deriveleri kortizol antikorları ile çapraz tepki verebildiğinden, muhtemelen plazma kortizolü olduğundan daha yüksek ölçülmektedir. Bu nedenle kronik böbrek yetmezliği olan ve klinik olarak kuvvetle adrenal yetmezlik düşünülen KBY olgularında ölçülen kortizolün, gerçek kortizol düzeylerini yansıtmayabileceği hatırda tutulmalıdır.en_US
dc.description.abstractBasal plasma cortisol levels in patients with chronic renal failure mostly have been found to be elevated although there are discrepancies results. in a patient follovved up with pulmonary, lymph node and renal tuberculosis causing chronic renal failure, plasma cortisol levels in the basal and response to ACTH stimulation test were found to be normal although there was the clinic of adrenal insufficiency. However, the patient responded to the treatment for adrenal insufficiency. Because of free and conjugated cortisol derivates could accumulate in chronic renal failure and they could be expected to cross react with cortisol antibodies used in the enzyme and radio immunoassay procedures, measurement of plasma cortisol levels probably may be overestimated. For this reason, it should be considered that measurement of cortisol levels might not reflect true cortisol levels in the patients with chronic renal failure who have strongly suspected adrenal insufficiency.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleKronik böbrek yetmezliği olan olgularda gelişen adrenal yetmezliğin tanısal güçlüğü: Olgu sunumuen_US
dc.title.alternativeA diagnostic difficulty of adrenal insufficiency developed in the cases with chronic renal failure: Case reporten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg.en_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.endpage204en_US
dc.identifier.startpage201en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record