Show simple item record

dc.contributor.authorZeliha Korkmaz
dc.contributor.authorMelih Kaptanoğlu
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:21:07Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:21:07Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1300-1957
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBMU1UZzQ=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1381
dc.description.abstractBu makalede kliniğimizde yatarak akciğer kanseri nedeniyle pnömonektomi yapılan hastalardan benzer özelliklere sahip üçünün hastane maliyetleri araştırıldı. Hastaların, ameliyata kadar geçen sürede, operasyonda ve taburcu olana kadar geçen süre içindeki masrafları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların ortalama hastane faturası 4.870.000.000 TL. (3400 Amerikan Doları §) bulundu. Bu bedelin 1/5'ini ameliyat ücretleri, 1/5'ini de sarf ve ilaçlar oluşturuyordu. Geriye kalan 3/5'i incelendiğinde; ilk sırada mikrobiyolojik (%30), ikinci sırada radyolojik (%25), üçüncü sırada hematolojik (%24), ve son sırada da biyokimyasal (%11) tetkiklerin faturayı oluşturduğu görülüyordu. Yani faturaların %60'ını laboratuar tetkikleri meydana getiriyordu Ameliyat ücretleri dışındaki maliyetlerin çok daha yüksek olduğunu tespit ettik. Yerinde ve uygun sayıda tahliller isteyerek faturalarda önemli ölçüde düşmeler sağlayabiliriz.en_US
dc.description.abstractWe have investigated the hospital costs of similar patients (n=3), who underwent pneumonectomy for lung cancer, in our clinic. Patients' hospital costs, regarding to preoperative, intraoperative and postoperative periods, were examined retrospectively. The mean hospital cost was 4,870,000,000 TL. (3400 US dollars §). The operation fee was 1/5 of the total amount and 1/5 was belonging to drugs and supplies. When remaining 3/5 was investigated; microbiologic (30%), radiologic (25%), hematologic (24%) and biochemical (11%) examinations took the first, second, third and fourth places respectively. Namely laboratory analysis constituted 60% of the total amount. We have found that the cost of extra surgical services were high. Demands, with proper indication will lower the hospital costs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titlePnömonektominin maliyet analizien_US
dc.title.alternativeCost analysis of pneumonectomyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg.en_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.endpage182en_US
dc.identifier.startpage177en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record