Show simple item record

dc.contributor.authorAhmet Duran Ataş
dc.contributor.authorSemra Özçelik
dc.contributor.authorAtalay Sökmen
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:21:16Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:21:16Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1300-6320
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNek1UWTI=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1406
dc.description.abstractBu araştırmada, in vitro koşullarda 30 bitki ekstrakümn antileishmanial aktivitesi araştırılmış olup, Şanlıurfa ve Adana yörelerinden elde edilen 8 farklı Leishmania tropica susu kullanılmıştır. Bitki ekstraktlannın L. tropica promastigotlan üzerine 4. gün sonunda olan inhibitor etkilerinin araştırıldığı çalışmamızda, promastigot proliferasyon düzeyi hemositometri yöntemiyle sayılmıştır. Bitki ekstraklarının L. tropica suşlanna olan aktivitelerinde önemli bir fark bulunamamıştır. Sivas yöresinden toplanmış 26 bitkiden elde edilen 30 metil alkol ekstraktı, 8 farklı L. tropica susuna karşı çalışılmıştır. Çalıştığımız bitki ekstraktlan ile aynı konsantrasyondaki 5 değerli antimon (Glucantime®) deneylerinin sonucunda, Glucantime®'in ICso değeri 2 mg/ml olarak saptanmıştır. Araştırmamızda en etkili türler sırası ile, Allium scorodoprasum ssp, rotundum -yaprak ve çiçekleri (IC5O O, l mg/ml), A. nevsehirense -soğanı (ICs0 O, 3 mg/ml), Tanacetum balsamita ssp. balsamita -toprak üstü kısımlan (ICso 0,4 mg/ml), Tanacetum parthenium -çiçekleri (ICso 0,4 mg/ml), Pimpinella anicetum -toprak üstü kısımlan (ICso 0,4 mg/ml), Tanacetum densum ssp. amanı -toprak üstü kısımlan (ICso 0,4 mg/ml), Origanum acutidens -toprak üstü tasımlan (ICso O, 4 mg/ml), Thymus pectinatus var. pectinatus -toprak üstü kısımlan (IC5O O, 5 mg/ml), Tanacetum densum ssp. sivasicum - çiçekleri (ICso 0,7 mg/ml), Tanacetum parthenium -yaprak ve dallan (IC5O 0,7 mg/ml), A. sivasicum -soğanı (IC5O 0,9 mg/ml), Salvia ruselli -toprak üstü tasımlan (IC5O O, 9 mg/ml), A. nevsehirense -toprak üstü kısımlan (IC50 l mg/ml), A. sivasicum -toprak üstü kısımlan (IC5o l mg/ml), Salvia cryptantha -toprak üstü tasımlan (IC5O l mg/ml), A. dictyoprasum -toprak üstü tasımlan (ICso 2 mg/ml) olarak bulunmuştur. Glucantime®'le kıyaslandığında antileishmanial akü'vite saptanamayanlar ise, SaMa virgata, Achillea teretifotia, Salvia candidissima, Helichrysum chionophylum, Helichrysum arenarum ssp. aucheri, Helichrysum chionophylum, Astragalus densifolius, Helichrysum plicatum ssp. plicatum, Pelargonium endlicherianum, Astragalus melanophourius, Thymus sipyleus ssp. sipyleus, Helichrysum noeanum, T. sipyleus ssp. rosulens, Salvia syriaca saptanmıştıren_US
dc.description.abstractThe present work was designed to study the in vitro susceptibility of 30 plant extracts in order to determine more effective alternatives to anti-leishmanial drugs that are currently being used for treatment. Eight different L. tropica strains were used in this study and they were collected from the region of Adana and Şanlıurfa. The inhibitor effects of plant extracts on proliferation of L. tropica promastigotes on fourth day were evaluated using the haemocytometer technique. There was no significant difference in the effect of plant extracts on the activities of L. tropica strains. The effect of thirty methyl alcohol extracts obtained from 26 different plants harvested in the region of Sivas on 8 different L. tropica strains was studied. The value of glucantime® ICso was found to be 2 mg/ml when it was compared to the same concentration of plant extracts. In this study, 26 plants from 6 different families were studied and the most effective strains were found to be as follows: Allium scorodoprasum ssp. rotundum (IC50 O, 1 mg/ml), Allium nevsehirense -bulb (IC5o O, 3 mg/ml), Tanacetum balsamita ssp. balsamita (ICso O, 4 mg/ml), Tanacetum parthenium -flowers (IC50 O, 4 mg/ml), Pimpinella anicetum (IC50 O, 4 mg/ml), Tanacetum densum ssp. amani (ICso O, 4 mg/ml), Origanum acutidens (IC5o O, 4 mg/ml), Thymus pectinatus var. pectinatus (ICso O, 5 mg/ml), Tanacetum densum ssp. sivasicum (IC50 O, 7 mg/ml), Tanacetum parthenium -aqueous and chloroform parts (ICso O, 7 mg/ml), Allium sivasicum -bulb (ICso O, 9 mg/ml), Salvia ruselli (ICso O, 9 mg/ml), A. nevsehirense -aerial (ICso 1 mg/ml), A. sivasicum -aerial (ICso 1 mg/ml), Salvia cryptantha (ICso 1 mg/ml), and Allium dictyoprasum (IC50 2 mg/ml). The plants that did not show anti-leishmanial activity in comparison to Glucantime® were as follows: Salvia virgata, Achillea teretifolia, Salvia candidissima, Helichrysum chionophylum, Helichrysum arenarum ssp. aucheri, Helichrysum chionophylum, Astragalus densifolius, Helichrysum plicatum ssp. plicatum, Pelargonium endlicherianum, Astragalus melanophourius, Thymus sipyleus ssp. sipyleus, Helichrysum noeanum, T. sipyleus ssp. rosulens, and Salvia syriaca.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectParazitolojien_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleDeri Leishmaniosisi etkenleri üzerine, Sivas yöresinde endemik ve endemik olmayan bitkilerin (Özütlerinin) antileishmanial etkilerinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeIn vitro evaluation of the anti-leishmanial activity against Leishmania tropica promastigotes of some endemic and non-endemic plants (Extracts) in the Sivas regionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Parazitoloji Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.endpage175en_US
dc.identifier.startpage170en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record