Show simple item record

dc.contributor.authorSerpil Değerli
dc.contributor.authorSemra Özçelik
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:21:19Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:21:19Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1300-0128
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpBMk16UTA=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1417
dc.description.abstractGiardia, konağının ince bağırsağına yerleşen ve her yerde görülebilen kamçılı protozoondur. Bu makalede, erişkin bir sığırın safra kesesindeki Giardia infeksiyonu bildirilmektedir. Çalışmamızda, Sivas'ın Zara ilçesinde farklı çiftliklerden, asemptomatik sığır ve buzağılardan dışkı örnekleri toplandı ve direkt inceleme ve çinko sülfat yüzdürme yöntemi kullanılarak incelendi. 106 dışkı örneğinin hiçbirisinde Giardia kistleri bulunamadı. Ayrıca, Sivas mezbahanesinden sığır safra keseleri elde edildi ve direkt mikroskobik inceleme ile incelendi, incelenen 56 safra kesesi örneğinin 1'inde (% 1,7) Giardia trofozoitleri görüldü. Bu durum, Türkiye'de bildirilen ilk olgudur. İnfekte safra kesesinin sıvısından ve mukozal kazıntılarından Giardia trofozoitleri elde edildi. Daha sonra, safra ile tamamlanmış TYI-S-33 besiyeri ile, % 10 fötal dana serumu ve % l NCTC 135 içeren RPMI/1640 besiyerlerinde kültürleri yapıldı.en_US
dc.description.abstractGiardia is a ubiquitously distributed flagellate protozoon that inhabits the small intestine of its host. In this paper, Giardia infection is reported in the gall bladder of an adult cow. Faecal samples from asymptomatic dairy cows and calves from several farms in Zara, Sivas, were studied by direct examination and the zinc sulphate flotation techniques. No Giardia cysts were found in 106 samples. In addition, the gall bladders of cattle provided from the slaughterhouse in Sivas were tested by direct and zinc sulphate flotation technique examination. Giardia trophozoites were found in 1.7% of the 56 gall bladders tested. This is the first report of Giardia-infected adult cattle from Turkey. Giardia trophozoites were obtained from fluid and mucosal scrapings from the infected gall bladder. Trophozoites were then cultured in bile-supplemented TYI-S-33 medium and RPMI/1640 containing 10% foetal calf sera and 1% NCTC 135.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectSütçülük ve Hayvan Bilimlerien_US
dc.titleThe first giardia infection in cattle gall bladderen_US
dc.title.alternativeSığır safra kesesinde görülen ilk giardia infeksiyonuen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Veterinary and Animal Sciencesen_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.endpage1233en_US
dc.identifier.startpage1231en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record