Show simple item record

dc.contributor.authorMurat Peker
dc.contributor.authorŞeref Mirasyedioğlu
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:21:24Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:21:24Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1301-0085
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpJM05UVT0=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1433
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, resmi genel liselerin ikinci sınıf öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarını, matematik başarılarını ve öğrencilerin tutum puanları ile başarı puanları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları Aşkar (1986) tarafından geliştirilen matematik tutum ölçeği ile belirlenmiştir. Öğrencilerin matematik başarıları yazar tarafından hazırlanan matematik başarı testi ile belirlenmiştir. Ölçekler Ankara'daki sekiz okulda 500 lise ikinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Verilerin analizinde öğrencilerin yarıdan fazlasının matematiğe yönelik olumlu tutum içinde oldukları görülmüştür. Buna rağmen matematik başarı testi sonuçlarına göre öğrencilerin beşte üçünden fazlasının (%68,4) başarısız olduğu görülmüştür. Öğrencilerin tutum puanları ve başarı puanları arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate attitudes towards mathematics of second grade students in public high school, and mathematics achievement, and finally relationship between students' attitudes towards mathematics and mathematics achievement. Students' attitudes towards mathematics were determined by scale of attitude which was developed by Aşkar (1986). Students' mathematics achievement was determined by achievement test which was developed by author. In this research, the instruments (mathematics attitude scale, achievement test) were administered to 500 students of the second grade from eighth different high schools in Ankara. Results of data analysis indicated that more than half of students had positive attitudes towards mathematics. However, more than third five (68,4%) failed to mathematics according to score of mathematics achievement test. Significant differences were found between students' attitudes towards mathematics and mathematics achievement.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectBilimsel Disiplinleren_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleLise 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Başarıları Arasındaki İlişkien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalPamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue14en_US
dc.identifier.endpage166en_US
dc.identifier.startpage157en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record