Show simple item record

dc.contributor.authorAltan Yıldırım
dc.contributor.authorHakan Erdem
dc.contributor.authorTanfer Kunt
dc.contributor.authorErcan Canbay
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:21:29Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:21:29Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXprd09UYzM=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1446
dc.description.abstractKronik sinüzit toplumda belirgin bir oranda izlenen ve uzun dönemde ciddi morbiditelere sebep olabilen bir hastalıktır. Tedavi amacıyla geniş spektrumlu çok sayıdaki antibiyotiğin sık kullanılması kronik sinüzit bakteriyolojisinde ve bu bakterilerin antibiyotik duyarlılıklarında değişikliklere sebep olabilmektedir. Sinüzit bulguları ile tıbbi tedavi alan, ancak şikayetleri üç aydır geçmeyen ve endoskopik muayene ve bilgisayarlı tomografi bulguları ile kronik sinüzit tanısı alan 73 hasta bakteriyolojik olarak incelendi. Kuagulaz negatif stafilakok (KNS) en yüksek oranda (%57.5) izlendi ve siprofloksasin en yüksek düzeyde (%86.3) duyarlılık gösterdi.en_US
dc.description.abstractChronic sinusitis is a disease that afflicts a significant percentage of the population and causes considerable long-term morbidity. The common use of multiple broad spectrum antibiotics to treat this condition might cause an alteration of the bacteriology and antibiotic sensivity of chronic sinusitis. We have analysed 73 patients who have medically treated for sinus sympthoms and suffered for 3 months but failed and diagnosed as chronic sinusitis with endoscopic examination and computed tomography findings. Coagulase-negative staphylococci were the most common (57.5%) isolates and ciprofloxacine was the antibiotic which had the highest (86.3%) sensivity at all.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKulaken_US
dc.subjectBurunen_US
dc.subjectBoğazen_US
dc.titleKronik sinüzitte bakteriyoloji ve antibiyotik duyarlılığıen_US
dc.title.alternativeBacteriology and antibiotic sensivity of chronic sinusitisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKBB-Forumen_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.endpage67en_US
dc.identifier.startpage65en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record