Show simple item record

dc.contributor.authorZafer Cirhinlioğlu
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:21:30Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:21:30Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1302-2423
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpRNE9Uaz0=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1448
dc.description.abstractGünümüzde dünyanın ikiye bölündüğü yaygın kabul görmektedir; gelişmiş ve gelişmemiş, ülkeler. Gelişmemiş ülkeler sadece bir seçenekle karşı karşıyadırlar artık; gelişmek ya da modernleşmek. Bu dönemde, Batı uygarlığı bazı temel değerlere/kavramlara işaret etmektedir; kapitalizm, bireyselcilik, laiklik, insan hakları, tüketim ve bunlardan önemlisi, rasyonalite. Fakat, Batıdaki aydınlar, Batının, rasyonalite ve özellikle pozitif metodolojinin ilkelerine dayanarak kazandığı, göreli imtiyazları ve üstünlükleri korumak ve sağlamlaştırmak için bu tartışmaların yönünü değiştirmenin zamanı geldiğine inanmaktadırlar. Bu makale, post-modern söylemi, azgelişmiş ülkeler açısından değerlendirmektedir. Sonuç olarak, post-modernizmin, azgelişmiş ülkelerin maddi kaynaklarını ve emek piyasasını sömürmeye hizmet ettiği kabul edilecektir.en_US
dc.description.abstractIt is widely accepted that, in our day, the world is divided into two different parts; developed and undeveloped. Undeveloped countries were left simply with one choice; that is, development or modernisation. In this period, Western civilisation points to a number of basic values/concept, namely, capitalism, individualism, secularism, human rights, consumption, and more importantly than the others, rationality. However, intellectuals in the West is apparently convinced that it is just time to shift the direction of these discussions and to maintain and consolidate relative vested privileges and superiority of the West, which were gained on the basis of principles of rationality and particularly the positivist methodology. This article reviews the post-modern discourse from the perspective of undeveloped countries. It is concluded that post-modernisation services for the exploitation of the labour market and material resources of undeveloped world.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.titleIs Post-Modernisma a Tramp for the Developmet?en_US
dc.title.alternativePost-Modernizm Gelişmek İçin Bir Adım mıdır?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.endpage51en_US
dc.identifier.startpage37en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record