Show simple item record

dc.contributor.authorMustafa Kemal Arıcı
dc.contributor.authorHaydar Erdoğan
dc.contributor.authorAhmet Aygen
dc.contributor.authorSuphi Müderris
dc.contributor.authorAyşen Topalkara
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:21:41Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:21:41Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn1300-4786
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnMU5EZzQ=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1483
dc.description.abstractAMAÇ: Bu çalışmada yetişkin hastalarda epifora tedavisinde silikon tüp entübasyonunun (STE) etkinliğini araştırıldı. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya kronik dakriyosistit tanısı ile STE uygulanan 22 hastanın 25 gözü alındı. On dokuz (%86.4) olgu unilateral 3 (%13.6) olgu ise bilateraldi. Olguların yaş ortalaması 40 yıl, epifora yakınma süresi ortalama 22.8 aydı. Epiforanın düzelmesi ve lavaj ile nazolakrimal kanalın (NLK) açık olması başarı kriteri olarak kabul edildi. BULGULAR: Silikon tüp postoperatif ortalama 4.6 ayda çıkarıldı. Olguların postoperatif takip süresi ortalama 12.6 aydı. Yirmi beş gözün 17'sinde (%68) epifora yakınması yoktu ve lavajla NLK açıktı. Sekiz (%32) gözde ise epifora yakınmalarının devam ettiği ve NLK'ın lavaj ile tıkalı olduğu saptandı. İki (%8) olguda postoperatif prematür tüp kaybı dışında ciddi herhangi bir komplikasyon saptanmadı. Başarısız olunan 8 (%32) olguya ise daha sonra eksternal dakriyosistorinostomi (DSR) uygulandı. SONUÇ: Silikon tüp entübasyonu uygulanması kolay ve DSR'ye göre daha az invaziv bir yöntem olduğundan, yetişkin epiforalı hastaların tedavisinde bir seçenek olarak düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractPURPOSE: In this study silicone tube intubation in the treatment of epiphora in adults was investigated. MATERIAL AND METHODS: Twenty five eyes of 22 patients who underwent silicon tube intubation (STI) for chronic dacriosistit were included in the study. Nineteen (86.4) cases unilateral, 3 (13.6%) cases were bilateral. The mean age of the cases was 40 years, the mean period of epiphora was 22.8 months. Improvement in epiphora and resolution of the obstruction of nasolacrimal duct (NLD) with irrigation was accepted as success. RESULTS: Postoperatively the mean period for extubation of silicon tube was 4.6 months and the mean follow up was 12.6 months. Twenty five eyes of 17 (68%) eyes had not complain about epiphora and NLD obstruction had resolved. Epiphora continued and NLD obstruction did not resolve in 8 (32%) eyes. No important complication, except lost of the premature tube in 2 (8%) eyes, occured. External dacryocystorhinostomy (DCR) was performed to unresolved 8 (32%) eyes. CONCLUSION: STI is a simple and less invasive process compared with DSR and it could be an alternative process.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGöz Hastalıklarıen_US
dc.titleYetişkin epiforalı olgularda silikon tüp entübasyonuen_US
dc.title.alternativeSilicon tube intubation in adult cases with epiphoraen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalMN Oftalmolojien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.endpage200en_US
dc.identifier.startpage198en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record