Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir Zennure Yıldız
dc.contributor.authorHaydar Erdoğan
dc.contributor.authorM. İlker Toker
dc.contributor.authorM. Kemal Arıcı
dc.contributor.authorAyşen Topalkara
dc.contributor.authorAli Kal
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:21:45Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:21:45Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn1300-4786
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnMU56SXk=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1493
dc.description.abstractAMAÇ: Anasınıfı çocuklarında ambliyopi prevalansını belirlemek ve erken tanı amacıyla okul öncesi rutin göz taramalarının önemini vurgulamak. GEREÇ VE YÖNTEM: Ambliyopi, şaşılık ve refraksiyon kusuru yönünden 546 anasınıfı öğrencisi değerlendirildi. Üç aşamalı olarak gerçekleştirilen çalışmada, ilk aşamada sınıf öğretmenlerine yapılacak araştırma hakkında bilgi verilerek taramanın yapılacağı tarih bildirildi. İkinci aşamada okullarda Snellen eşeli ile görme keskinliği ve şaşılık için ön muayene yapıldı. Üçüncü aşamada ise görme keskinliği tam olmayan veya kayma tespit edilen olgulara poliklinik randevusu verilerek detaylı oftalmik muayeneleri yapıldı. BULGULAR: Olguların yaş ortalamaları 5.91±0.01 yıl olup 244'ü kız, 302'si erkek idi. Tarama sonucunda ambliyopi prevalansı %1.3, kırma kusuru prevalansı %14.7 ve şaşılık prevalansı %5.1 olarak tespit edildi. Tespit edilen toplam 7 ambliyop vakanın 4'ü anizometropik (%57), 1'i strabismik (%14), 1'i ametropik (%14) ve 1'i de deprivasyon (%14) ambliyopisi idi. SONUÇ: Ambliyopi ve ona neden olan kırma kusuru ve şaşılık gibi oküler anormalliklerin erken tanısının okul öncesi rutin göz taramaları ile mümkün olabileceği düşünüldü.en_US
dc.description.abstractPURPOSE: To determine that prevalence and early diagnosis of the amblyopia and importance of routine screening before school. MATERIAL AND METHODS: In this study ophthalmic screening was done on 546 children visited at nursery schools in Sivas. These children were screened regarding refractive errors, strabismus, amblyopia and other ocular pathology. Study was done in three stages. In the first stage of the study we informed class teachers of the study. Secondly was done screening in the school. Subnormals were in the outpatient department in the third stage. RESULTS: Among the 546 children with a mean age of 5.91±0.01,244 were girl and 302 were boy. 14.7% had refractive errors, 5.1% had strabismus, 1,3% had ambiyopia. Amblyopia were found in 7 children. Among 7 amblyopic children, 4 (57%) were anisometropic, 1 (14%) was strabismic, 1 (14%) was ametropic and 1 (14%) was deprivation amblyopia. CONCLUSION: The diagnosis of the amblyopia and various ocular pathology can be possible with early and routine screening before school.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGöz Hastalıklarıen_US
dc.titleAnasınıfı çocuklarında ambliyopi prevalansıen_US
dc.title.alternativePrevalence of ambliyopia at nursery schoolsen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalMN Oftalmolojien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.endpage297en_US
dc.identifier.startpage295en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record