Show simple item record

dc.contributor.authorSuphi Müderris
dc.contributor.authorCahit Polat
dc.contributor.authorİsmail Önder Uysal
dc.contributor.authorAlparslan Bayyozgat
dc.contributor.authorTogay Müderris
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:21:47Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:21:47Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1302-8537
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFek5UYzM=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1497
dc.description.abstractAmaç: Çalışmamızda sekonder orta konka sıklığı ve bunun ostiomeatal kompleks obstrüksiyonuna yol açıp açmadığı araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Nazal kavite ve paranazal sinüslerin kronik enflamatuvar patolojilerinin araştırılması amacıyla, 660 hastanın (yaş dağılımı 10-70) 4 mm kesit kalınlığı ile çekilen paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi kesitleri retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Yirmi beş olguda (%3.78; 14 erkek, 11 kadın) iki taraflı sekunder orta konka görüldü. Bu olgularda ostiomeatal kompleks obstrüksiyonuna ait bir patolojiye rastlanmadı. Sonuç: Sekonder orta konka varyasyonunun ameliyat öncesi paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisinde tanınması, endoskopik sinüs cerrahisi sırasında oryantasyonun kaybedilmemesine yardımcı olacaktır.en_US
dc.description.abstractObjectives: We investigated the incidence of secondary middle concha and whether or not it is associated with obstruction in the osteomeatal complex. Patients and Methods: In an effort to evaluate chronic inflammatory pathologies of the nasal cavi-ty and paranasal sinuses, we reviewed computed tomography scans (slice thickness 4 mm) of 660 patients (age range 10 to 70 years). Results: Bilateral secondary nasal middle conchae were documented in 25 patients (3.78%; 14 males, 11 females). In none of the cases was the presence of secondary middle concha associated with osteomeatal complex obstruction. Conclusion: The identification of the secondary nasal middle concha on preoperative computed tomography scans may help to maintain a better orientation during endoscopie surgery of the paranasal sinuses.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKulaken_US
dc.subjectBurunen_US
dc.subjectBoğazen_US
dc.titleParanazal sinüs bilgisayarlı tomografi kesitlerinde sekonder orta konka sıklığıen_US
dc.title.alternativeThe incidence of the secondary nasal middle concha on computed tomography scans of the paranasal sinusesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKulak Burun Boğaz Kliniklerien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage21en_US
dc.identifier.startpage19en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record