Show simple item record

dc.contributor.authorYüksel Dede
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:21:48Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:21:48Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1300-8811*
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RFME1UQXc=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1501
dc.description.abstractDeğişken kavramı, matematiğin en önemli kavramlarından birisidir ve matematik müfredatının tamamını etkileyebilmektedir. Ancak, bu kadar önemli bir konumda olmasına rağmen öğreniminde ve öğretiminde bazı problemlerin olduğu görülmektedir. Bu sıkıntıların aşılabilmesi için değişken kavramının anlamının/anlamlarının ve öğretimine yönelik önerilen modellerin bilinmesi gerekmektedir. Çünkü değişken kavramı, farklı matematiksel içeriklerde farklı anlamlar kazanmasından dolayı bir kelime veya bir cümle ile ifade edilebilecek, tanımlanabilecek bir kavram değildir. Bulunduğu matematiksel içeriğe ve bu içerikte yüklendiği göreve göre, değişken kavramının tanımında da değişiklikler olabilmektedir. Bu durumda, değişken kavramının öğretiminde bu noktanın göz ardı edilmemesini gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada, değişken kavramının tanımı/tanımları ve bu tanımların her birinin kullanım alanlarına yönelik bilgiler verilmiştir. Ayrıca, değişken kavramının öğretimi ve öğrenimindeki zorlukların aşılabilmesi için önerilen modeller üzerinde de durulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe concept of variable is one of the most important concepts in mathematics, and able to affect whole mathematics curriculum. It plays a central role in mathematics; however, students face some difficulties in the teaching and learning of the concept of variable. To overcome these difficulties, it needs to be known about what really the concept of variable means and what models can be used to teach it. Because the concept of variable takes different meanings in different mathematical contexts, it is not an easy concept to describe or define by a word or a sentence. The definition of the concept of variable may change based on mathematical context and its function in that context; therefore, this needs to be taken into account while teaching the concept of variable. The current study presents new information with respect to definition(s) of the concept of variable and it’s each definition used in each different context. In addition, it discusses about the models used to overcome difficulties in the teaching and learning of concept of variable.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleDeğişken Kavramı Üzerineen_US
dc.title.alternativeOn the Concept of Variableen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage148en_US
dc.identifier.startpage139en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record