Show simple item record

dc.contributor.authorYüksel Dede
dc.contributor.authorSüleyman Yaman
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:22:09Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:22:09Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1302-597X
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TkRZeE5ETXo=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1554
dc.description.abstractProblem çözme, matematik eğitiminde önemli bir etkinlik olarak görülür. Ancak, matematik eğitimcileri günümüzde öğrencilerin problemlerle baş etme becerilerinin geliştirilmesi için problem kurma etkinliklerine de büyük önem vermektedirler. Bu nedenle, bu çalışmada matematik öğretmeni adaylarının problem çözme ve problem kurma becerileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için, matematik öğretmeni adaylarına 5 tane açık uçlu sorudan oluşan "Matematiksel Problem Çözme ve Problem Kurma Testi" verilmiştir. Araştırmanın verilerinin analizi sonucunda, matematik öğretmeni adaylarının genellikle problemleri çözdükleri ancak verilen problemler ve çözümlerden hareketle yeni problemler kuramadıkları belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractProblem solving has long been seen as an important activity in mathematics education. However; nowadays, problem posing or problem finding by students has also gained greater attention among mathematics educators. Therefore, the purpose of the present study was an attempt to identify prospective mathematics teachers' problem solving and problem posing skills. To do that, a 5 item open-ended "Mathematical Problem Solving and Problem Posing Test" was administered to prospective mathematics teachers. Results showed that prospective mathematics teachers usually solved problems but they did not know to pose new problems with the help of these solutions and original problems.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleMatematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Problem Kurma ve Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesien_US
dc.title.alternativeIdentification of Mathematical Problem Posing and Problem Solving Skills for Prospective Mathematics Teachers'en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEurasian Journal of Educational Researchen_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue18en_US
dc.identifier.endpage56en_US
dc.identifier.startpage41en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record