Show simple item record

dc.contributor.authorSelma Çetinkaya
dc.contributor.authorSeher Arslan
dc.contributor.authorNaim Nur
dc.contributor.authorÖmer Faruk Demir
dc.contributor.authorLevent Özdemir
dc.contributor.authorHaldun Sümer
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:22:28Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:22:28Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1300-0853
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRneU1qVTE=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1601
dc.description.abstractAmaç: Sıvas İl Merkezi’nde sosyoekonomik düzeyi farklı üç ilköğretim okulu öğrencilerinin kişisel hijyen alışkanlıklarını incelemek amaçlanmıştır. Yöntem: Kesitsel bir araştırma olarak planlanan çalışma 23 Mayıs-3 Haziran 2005 tarihleri arasında sosyoekonomik düzeyi farklı üç ilköğretim okulunda yapılmıştır. Çalışmaya bu okullardaki 5-8. sınıflarda okuyan toplam 563 öğrencinin tamamı alınmıştır. Kırk iki sorudan oluşan anket formunda öğrencilere, ailelerinin sosyodemografik özellikleri ve kişisel hijyen alışkanlıkları içeren sorular sorulmuş ve kişisel hijyen puanlaması yapılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %96.1'i tuvalet sonrası, %90.1'i yemek öncesi, %90.8'i yemek sonrası, %92.9'u oyun sonrası su ve sabun ile ellerini yıkamaktaydı. Dişini hiç fırçalamayanların oranı %2.7 idi. Yüzde 98.2'si haftada en az bir kez banyo yapmaktaydı. Öğrencilerin %65.3'ü her gün ayağını yıkadığını, %38.4'ü her gün çorap değiştirdiğini, %84.6's? haftada bir el tırnağını kestiğini, %82.7'si tuvalet kağıdı kullandığını ifade etmekteydi. Dişlerini iki dakikadan fazla fırçalama, haftada iki ya da daha fazla banyo yapma, her gün çorap değiştirme, tuvalet kağıdı kullanma ve tuvaletten sonra sifon çekme alışkanlığı sosyoekonomik düzeyi yüksek olan okuldaki öğrencilerde istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmu?tur (p<0.01). Sonuç: Kişinin sağlığının korunmasında önemli yeri olan kişisel hijyen davranışlarını geliştirmek için, kişilerin erken yaşta bilinçlendirilmesi, okulların erken dönemlerinden itibaren hijyen eğitim programları düzenlenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.en_US
dc.description.abstractObjective: It is aimed to examine the personal hygiene behaviors of the students attending in three primary schools with different socio-economic levels in Sivas Province Center. Method: The study which was planned as a cross sectional study was carried out in three primary schools with different socio-economic levels, between 23 May and 3 June 2005. All of the students attending in 5-8 class degrees of these schools were included in the study. A questionnaire containing 42 questions about socio-demographic features of families and personal hygiene behaviors was performed, and personal hygiene scores were graded. Results: After toilet 96.1%, before meals 90.1%, after meals 90.8%, after playing 92.9% of the students were washing their hands with soap and water. The percentage of students who never brush their teeth was 2.7%. 98.2% of them were bathing at least once in a week. The study showed that 65.3% of students were washing their feet every day; 38.4% of them were changing their socks every day; 84.6% of them were cutting their fingernail, 82.7% of them were using toilet paper. Washing teeth longer than two minutes, having bath more than two times in a week, changing socks every day, using toilet paper, flushing the toilet behaviors were found to be statistically higher in schools with high socio-economic level. Conclusion: It has been recognized that persons must be made conscious in early ages and education programs must be arranged in early terms of school life, in order to develop personal hygiene behaviors which have importance for protection of health.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectBilimsel Disiplinleren_US
dc.subjectSağlık Bilimleri ve Hizmetlerien_US
dc.titleSivas İl merkezi’nde sosyoekonomik düzeyi farklı üç İlköğretim okulu öğrencilerinde kişisel hijyen alışkanlıklarıen_US
dc.title.alternativePersonal hygiene behaviors of the students attending in primary schools, in Sivasen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSTED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue10en_US
dc.identifier.endpage236en_US
dc.identifier.startpage229en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record