Show simple item record

dc.contributor.authorŞahande Elagöz
dc.contributor.authorSema Arıcı
dc.contributor.authorEsra Aydın Karakaya
dc.contributor.authorHatice Özer
dc.contributor.authorMustafa Turan
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:22:46Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:22:46Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1300-0705
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TmpjME5qVTE=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1643
dc.description.abstractAmaç: Gastrointestinal sistemin mezenkimal tümörleri ayırıcı tanısında CD117'yi içeren immünohistokimyasal panelin önemini belirlemek Durum Değerlendirmesi: Gastrointestinal stromal tümörler barsak duvarında görülen nadir mezenkimal tümörlerdir. En önemli özellikleri c-kit (CD117) ve CD34 eksprese etmeleridir. Diğer mezenkimal tümörlerle ayırıcı tanı zorlukları yaşanır ve bu bağlamda CD117, CD34, aktin, desminden oluşan immünohistokimyasal panelin uygulanması gereklidir. Biyolojik davranışlarının belirsiz olması yanı sıra tedavi şanslarının olması bu tümörlerin önemini arttırmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada mezenkimal tümör tanısı alan olgular yeniden gözden geçirilmiş, olguların ayırıcı tanısı için gerekli immünohistokimyasal panel uygulanarak gastrointestinal stromal tümör oranı belirlenmeye çalışılmıştır. Bulgular: Önceden mezenkimal tümör tanısı alan 9 olgudan 6'sı ve stromal tümör tanısı alan 11 olgu CD117 ile pozitif boyandı. CD117 boyamasının ardından 20 tümör olgusunun 17'si stromal tümör tanısı aldı. Sonuç: CD117 ve CD34 gastrointestinal stromal tümör tanısında önemli belirleyicilerdir ve tüm mezenkimal tümörlere panel uygulanarak gastrointestinal stromal tümör tanısının artabileceği kanısına varılmıştır.en_US
dc.description.abstractPurpose: To determine the importance of immunohistochemical panel including CD117 in the differential diagnosis of gastrointestinal mesenchymal tumors Introduction: Gastrointestinal stromal tumors are rare mesenchymal tumors of the gut wall. The most important features of these tumors are the expression of CD117 and CD34. There are difficulties in their differential diagnosis with other mesenchymal tumors. In this contexte immunohistochemical panel including CD117, CD34,actin and desmin should be utilized. The variability of their biological behaviour and their eventual curability, increase the importance of these tumors. Material and Methods: In this study mesenchymal tumors of the gastrointestinal tract diagnosed in the Pathology Department of Cumhuriyet University Faculty of Medicine were revised. The immunohistochemical panel necessary for the diagnosis of stromal tumors was applied to all of these cases, to find the rate of occurrence of stromal tumors. Results: Six tumors previously diagnosed as mesenchymal tumor and 11 cases diagnosed as stromal tumor were positive for CD117. After CD117 staining 17 tumors among 20 were diagnosed as stromal tumors Conclusion: CD117 and CD34 are important markers and it seems that by performing immunohistostaining to all mesenchymal tumors, stromal tumors will be diagnosed more frequently.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleGastrointestinal mezenkimal tümörlerin ayırıcı tanısında immünohistokimya panelinin önemien_US
dc.title.alternativeEvaluation of histopathologic and immunohistochemical features of gastrointestinal stromal tumorsen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalUlusal Cerrahi Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage12en_US
dc.identifier.startpage7en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record