Show simple item record

dc.contributor.authorÖcal Berkan
dc.contributor.authorM. Kemal Yıldırım
dc.contributor.authorİhsan Bağcivan
dc.contributor.authorŞahin Yıldırım
dc.contributor.authorBülent Saraç
dc.contributor.authorKasım Doğan
dc.contributor.authorYusuf Sarıoğlu
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:22:50Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:22:50Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1302-8723
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TmpNMU5EQXc=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1651
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada, agmatin'in kurbağa kalbinden izole edilen ventriküler striplerdeki sempatik nörotransmisyonlar üzerine olan etkisi araştırıldı. Yöntemler: Kurbağa kalbinden ventriküler stripler hazırlandı. Her bir strip vertikal olarak bir organ banyosuna asıldı. Kas kontraksiyonları bir transdüser ve poligraf kullanılarak izometrik olarak kaydedildi. Bulgular: Noradrenaline bağlı konsantrasyon-cevap ilişkisi elektriksel stimülasyolar aracılığı ile kurbağa ventrikül striplerinde kasılma olarak gözlendi. Noradrenalin cevapları agmatin (3X10-4 M) varlığında yeniden ortaya çıktı. Agmatin kurbağa kalbinin ventriküler striplerinin elektriksel uyarılarında, noradrenalinin kasılma cevapları üzerinde etkisiz bulundu. Uygulanan geçici ilave stimülasyonlar kontraksiyonlara neden oldu. Geçici ilave stimülasyonların neden olduğu kontraksiyonlar agmatin, agmatin +idazoksan, agmatin + yohimbin varlığında yeniden ortaya çıktı. Agmatin geçici ilave stimülasyonların pozitif inotropik cevaplarını anlamlı olarak artırdı. Geçici ilave stimülasyonların kasılma cevaplarında agmatinin etkisi idazoksan tarafından değiştirilemedi, bu durum imidazolin reseptörlerinin bu cevapta fonksiyonları olmadığını göstermektedir. Geçici ilave stimülasyonların kasılma cevaplarında agmatinin etkisi yohimbin tarafından tersine çevrildi, Bu duruma oluşan bu cevapta a2 adrenoreseptörlerin etkilerinin olduğunu göstermektedir. Agmatin'in ventriküler striplerdeki kasılma cevapları ekzojenik noradrenalinle değişmedi, böylece ``postjunctional`` adrenoreseptörler üzerine etki etmediği gösterildi. Sonuç: Bu sonuçlar agmatin'in sempatik sinir terminallerinde lokalize olan ``prejunctional`` a2 adrenoreseptörlerin etkisine bağlı olarak kurbağa kalbinde sempatik nörotransmisyonu kolaylaştırdığını ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstractObjective: In this study, the effect of agmatine was studied on sympathetic neurotransmission in the frog isolated ventricular strips. Methods: Ventricular strips were prepared from the heart of the pitched frog. Each strip was mounted vertically in an organ bath. Muscle contractions were recorded isometrically by a force displacement transducer and displayed on a polygraph. Results: Concentration-response relationships to noradrenaline were obtained on contractility of frog ventricular strips evoked by electrical stimulation. The responses of noradrenaline were re-obtained in presence of agmatine (3X10-4 M). Agmatine was found to be ineffective on contractile responses of noradrenaline in electrically driven ventricular strips of frog heart. Transient additional stimulations (TAS) induced contractions. The contractions induced by TAS were re-obtained in presence of agmatine, idazoxan + agmatine and yohimbine + agmatine. Agmatine significantly increased the positive inotropic responses of TAS. The effect of agmatine on contractile responses of TAS was not changed by idazoxan, indicating that imidazoline receptors have not functions in this response. The effect of agmatine on the contractile responses to TAS was reversed by yohimbine, indicating involvement of a2 adrenoceptors in this response. Agmatine did not change the contractile responses of ventricular strips to exogenous noradrenaline, indicating that agmatine does not affect postjunctional adrenoceptors. Conclusion: These results suggest that agmatine facilitates sympathetic neurotransmission in frog myocardium via an action on prejunctional a2 adrenergic receptors located on sympathetic nerve terminals.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKalp ve Kalp Damar Sistemien_US
dc.titleAgmatine facilitates sympathetic neurotransmission in frog myocardium via an action on alfa 2-adrenergic receptorsen_US
dc.title.alternativeAgmatin alfa-2 adrenerjik reseptörler aracılığı ile kurbağa kalbinde sempatik nörotransmisyonu kolaylaştırmaktadıren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Kardiyoloji Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage38en_US
dc.identifier.startpage34en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record