Show simple item record

dc.contributor.authorSerpil Değerli
dc.contributor.authorAli Çeliksöz
dc.contributor.authorAlper Aslan
dc.contributor.authorMehmet Acıöz
dc.contributor.authorSemra Özçelik
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:26:26Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:26:26Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1300-6320
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnpNNE1qTXo=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1682
dc.description.abstractBu çalışma, Sivas merkez Alahacı Köyü İlköğretim okulu öğrencilerinde bağırsak parazitlerinin dağılımını saptamak amacıyla yapılmış, yüksek oranlarda toprakla bulaşan parazitlere rastlanması nedeniyle altı ay sonra aynı öğrencilerden yeniden dışkı örnekleri alınarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Çalışmamızın birinci kısmında toplam 189 çocuktan dışkı örneği alınarak incelenmiş ve 110'unda (%58,2) parazit saptanmıştır. Çalışmada, Giardia intestinalis 33 (%17,4), Ascaris lumbricoides 30 (%15,8), Entamoeba coli 17 (%8,9), Entamoeba histolytica 10 (%5,3), Hymenolepis nana 9 (%4,8), Endolimax nana 8 (%4,2), Blastocystis hominis 2 (%1,1) ve Iodamoeba butshlii 1 (%0,5) kişide bulunmuştur. Aynı köyden altı ay sonra 175 çocuktan tekrar dışkı örnekleri alınmış ve 73'ünde (% 41,7) parazit saptanmıştır. Giardia intestinalis 17 (%9,7), Ascaris lumbricoides 17 (%9,7), Entamoeba coli 29 (%16,6), Entamoeba histolytica 1 (%0,6), Hymenolepis nana 1 (%0,6), Blastocystis hominis 1 (%0,6), Trichuris trichiura 1(%0,6) ve Iodamoeba butschlii 6 (%3,4) kişide bulunmuştur. İkinci tarama sonucu, birinci tarama sonucuyla karşılaştırıldığında daha düşük parazitoz oranına rastlanmış ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş olup (P<0.05), çocukların bilinçlendirilmesi ve tedavi edilmelerinin bu sonucun sebepleri arasında sayılabileceği kanaatine varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to determine the distribution of intestinal parasites in primary school children in the Alahaci Central Village in the Sivas province, but owing to high prevalence of parasites in soil, new stool specimens were taken from the same subject group after 6 months. In the first stage of investigation, stool samples from a total of 189 children were taken and examined. It was found that the 110 (58.2%) out of 189 subjects were infected with parasites. The distribution of parasites was determined to be as follows: Giardia intestinalis in 33 (17.4%), Ascaris lumbricoides in 30 (15.8%), Entamoeba coli in 17 (8.9%), Entamoeba histolytica in 10 (5.3%), Hymenolepis nana in 9 (%4.8%), Endolimax nana in 8 (4.2%), Blastocystis hominis in 2 (1.1%) and Iodamoeba butschlii in 1(0.5%). In the second stage of the investigation (after a 6 months break), stool samples obtained from a total of 175 children were examined and 73 (41.7 %) were found to be infected with parasites. The distribution of parasites was as follows: Giardia intestinalis in 17 (9.7%), Ascaris lumbricoides in 17 (9.7%), Entamoeba coli in 29 (16.6%), Entamoeba histolytica in 1 (0.6%), Hymenolepis nana in 1 (0.6%), Blastocystis hominis in 1 (0.6%), Trichuris trichiura in 1(0.6%) and Iodamoeba butschlii in 6 (3.4%). The lower prevalence observed during the second investigation (p&lt; 0.05), shows the importance of education and treatment of children in the control of parasitic infections.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectParazitolojien_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleSivas merkez Alahacı Köyü İlköğretim Okulu öğrencilerinde altı ay arayla yapılan dışkı incelemesi sonuçlarının karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of the results of examination of fecal samples from students at six months intervals in the Alahaci Village Primary School in Sivasen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Parazitoloji Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.endpage307en_US
dc.identifier.startpage305en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record