Show simple item record

dc.contributor.authorTijen Kaya
dc.contributor.authorGökhan Köylüoğlu
dc.contributor.authorSinan Gürsoy
dc.contributor.authorNur Kunt
dc.contributor.authorHaluk Kafalı
dc.contributor.authorAhmet Serdar Soydan
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:26:27Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:26:27Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn1300-0292
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprNE9BPT0=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1693
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma, izole sıçan ileumunda propofol ve tramadolun bazal gerilim ve kolinerjik-reseptör-aracılı yanıtlar üzerindeki etkilerini araştırmak için planlandı. Gereç ve Yöntemler: Wistar sıçanlardan (n=8) alınan tam tabaka ileum segmentleri 10 ml'lik organ banyolarına longitudinal şekilde yerleştirildi. Bazal gerilim üzerinde propofol $10^{-8}$-$10^{-5}$ M) ve tramadol ($10^{-6}$-$10^{-3}$ M) etkilerine bakıldıktan sonra, propofol ($10^{-7}$-$10^{-6}$ M) ve tramadolun ($10^{-5}$-$10^{-4}$ M) varlığında ve yokluğunda karbakol'ün ($10^{-9}$-$10^{-4}$ M) artan konsantrasyonlarına karşı alınan cevaplar Grass model 79 E poligraf ile izometrik olarak kaydedildi. Bulgular: Propofol, $10^{-5}$ M konsantrasyonda ileal düz kasın bazal gerilimini belirgin olarak azalttı. Tramadol $10^{-3}$ M konsantrasyonda bazal gerilimi az miktarda azalttı. $10^{-7}$ M propofol varlığında karbakolün ileumdaki kasılma cevapları değişmez iken, $10^{-6}$ M propofolün varlığında anlamlı şekilde inhibe olmaktadır (p<0.05). $10^{-6}$ M propofol varlığında karbakolün konsantrasyon-cevap eğrisi, kontrol değerler ile karşılaştırıldığında belirgin olarak azalmış, Emax ve pD2 değerleri ise sağa kaymıştır. $10^{-5}$ ve $10^{-4}$ M tramadol varlığında ise karbakolün konsantrasyon-cevap eğrisinde belirgin bir değişiklik olmamıştır. Sonuç: Çalışmadan elde edilen bulgulara göre rat ileal düz kasında propofol bazal gerilimi ve kolinerjik cevapları azaltırken, tramadol'ün belirgin bir etkisine rastlanmamıştır.en_US
dc.description.abstractObjective: The present study was designed to evaluate the direct effects on basal tension and its effects on the cholinergic receptor-mediated responses of propofol and tramadol in the isolated rat ileum. Material and Methods: Full thickness segments of ileum were obtained from rats (n=8) and placed in longitudinal direction in a 10 ml organ bath. The direct effects of propofol ($10^{-8}$-$10^{-5}$ M) and tramadol ($10^{-6}$-$10^{-3}$M) at basal tension and the concentration-response curves for carbachol ($10^{-9}$-$10^{-4}$ M) in the presence and absence of propofol ($10^{-7}$-$10^{-6}$ M) and tramadol ($10^{-5}$-$10^{-4}$ M) were recorded isometrically with a Grass model 79 E polygraph. Results: Propofol significantly reduced basal tension of ileal smooth muscle at $10^{-5}$ M concentration. Tramadol slightly reduced basal tension only at $10^{-3}$ M concentration. The contractile response of the ileum to exogenously applied carbachol was not influenced by propofol at concentration of $10^{-7}$ M, but was inhibited at $10^{-6}$ M concentration. In the presence of $10^{-6}$ M propofol, the concentration-response curve for carbachol was shifted to the right with significantly lower Emax and pD2 values when compared to control values. Carbachol-induced concentration-response curve did not significantly change in the presence of $10^{-5}$ and $10^{-4}$ M tramadol. Conclusion: Results obtained suggest that propofol reduces basal tension and cholinergic response on the rat ileum in vitro, but tramadol does not.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleEffects of propofol and tramadol on cholinergic receptor-mediated responses of the isolated rat ileumen_US
dc.title.alternativeİzole sıçan ileumunun kolinerjik-reseptör-aracılı yanıtları üzerinde propofol ve tramadolun etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage56en_US
dc.identifier.startpage52en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record