Show simple item record

dc.contributor.authorÖzden Özbay
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:26:27Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:26:27Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn2148-9947
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpneE5UWTI=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1700
dc.description.abstractHirschi'nin sosyal bağ teorisi Ankara örneğinde, Türkiye 'nin başkenti, 13-15, 16, 17-20 yaşlarındaki lise öğrencilerinin yaralama, okul ile ilgili sapma davranışları ve kamuyu rahatsız etme gibi adolesan suç/sapma davranışları için test edildi. Veriler iki aşamalı tabakalı kümeli örneklem yoluyla 1,710 öğrenciyi içermektedir. Çalışmanın bulguları sosyal bağ teorisinin bazı değişkenlerinin 13-15 yaş grubunun yaralama davranışlarının % 25, 16 yaşın % 30, 17-20 yaşındaki lise öğrencilerinin ise % 26'sini açıkladığını göstermektedir. Bu bulgu teorinin 16 yaşındaki lise öğrencilerinin yaralama davranışını en iyi şekilde açıkladığına işaret etmektedir. Ayrıca, sosyal bağ teorisinin bazı değişkenleri 13-15 yaşındakilerin okul ile ilgili sapma davranışlarının % 35'inin, 16yaşındakilerin % 42'sini ve 17-20yaşındaki lise öğrencilerinin % 40'mı açıklamaktadır. Bu durum sosyal bağ teorisinin orta ve geç adolesan dönemlerini daha iyi açıkladığını göstermektedir. Son olarak ta, sosyal bağ değişkenleri, 13-15 yaşındakilerin kamuyu rahatsız edici davranışlarının % 20'sini, 16 yaşındakilerin % 16'sini, 17-20 yaşındaki lise öğrencilerinin % 27'sini açıklamaktadır. Bu teorinin 17-20 yaşındaki lise öğrencilerinin davranışlarını daha iyi açıkladığını ima etmektedir. Özetle, teori adolesan sapma davranışlarıyla ilişkili olarak, adolesanlığın ilk dönemlerinden ziyade, ona ve son dönem adolesanlar için daha fazla açıklayıcı bir güce sahip olduğuna işaret etmektedir.en_US
dc.description.abstractHirschi's social bonding theory was tested for 13-15, 16, and 17-20 years old high school students in terms of such delinquent behaviors as assault, school delinquency, and public disturbance in the locale of Ankara, the capital of Turkey. Data contained a two-stage stratified cluster sample of 1,710 high school students. The findings of this study showed that some of the elements of social bonding theory accounted for 25 percent of the variance in assault for 13-15, 30 percent for 16, and 26 percent for 17-20 years old high school students. This finding indicated that the theory worked best for the assaultive behavior of 16 years old high school students. Also, some components of social bonding theory accounted for 35 percent of the variation in school delinquency for 13-15, 42 percent for 16, and 40 percent for 17-20 years old high school students. This suggested that social bonding theory worked better for the middle and late adolescence. Finally, social bonding variables explained 20 percent of the variance in public disturbance for 13-15, 16 percent in 16, and 27 percent in 17- 20 years old high school students. This seemed to imply that the theory works better for 17-20 years old high school students. In short, the theory concerning the delinquent behaviors appeared to have more explanatory power for the middle and later rather than early adolescence.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.titleYaş, Adolesan Suçları ve Sosyal Bağ Teorisien_US
dc.title.alternativeAge, Delinquency, and Social Bonding Theoryen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSosyoloji Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage75en_US
dc.identifier.startpage53en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record