Show simple item record

dc.contributor.authorRaci Kılavuz
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:26:29Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:26:29Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn1303-1260
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpZNU5EUT0=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1717
dc.description.abstractUygulamalı bir etik alanı olarak kamu yönetimi etiği ya da yönetsel etik, bilimsel bir çerçevede değerlendirilirken, etik ilke ve standartların altındaki dayanağın ya da kuramsal altyapının ne olacağı, literatürde çok tartışılan bir konudur. Bu çalışmada, etik ve ahlak kavramları analiz edilerek, geniş kapsamlı bir konu olan etik sistemleri açıklanmış ve kamu yönetimi etiği açısından görünümleri değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractPublic administration ethics or administrative ethics, as a practical ethics area, is taken in hand with a scientific frame, the problem of what the theoritical background or base of ethical principles and standarts is one of the main topics under discussion in literature. In this study, ethics and moral concepts are analyzed, ethics systems are explained and their appearance in respect of administrative ethics is evaluated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.titleEtik Sistemleri ve Kamu Yönetimi Etiği Açısından Görünümlerien_US
dc.title.alternativeEthic Systems and Their Appearance in Respect of Administrative Ethicsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue30en_US
dc.identifier.endpage29en_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record