Show simple item record

dc.contributor.authorMuammer Şimşek
dc.contributor.authorCem Kadılar
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:26:29Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:26:29Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpVNE9Uaz0=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1720
dc.description.abstractBu çalışma, Türkiye'nin toplam ithalat talebinin istatistiksel analizini içermektedir. Çalışmada, 1970'den 2002'ye kadar olan sınırlı bir dönemi kapsayan yıllık veriler kullanılmıştır. İthalat talebi ile ithalat talebini belirleyen etkenler olan gelir ve nispi fiyatlar arasında uzun dönemli ilişkiyi incelemek amacıyla Pesaran et al. (2001 )'ın önerdiği sınır testi (bounds test) yöntemi kullanılmıştır. Bu testin sonucunda, ithalat hacmi ile gelir ve nispi fiyatların eşbütünleşik (cointegrated) oldukları görülmüştür. İthalat talebinin gelir ve nispi fiyatlara göre tahmin edilen uzun dönem esneklikleri sırayla; 0.37 ve 0.67 olarak bulunmuştur. İthalat ve ihracat fiyat esnekliklerinin toplamı (-1.01) mutlak değer olarak birden büyüktür. Bu sonuçtan parasal, mali ve döviz kuru politikalarının yardımcı araçlar olarak halen mevcut olan aleyhteki ticaret dengesinin düzeltilmesinde kullanılabileceği anlaşılmaktadır.en_US
dc.description.abstractThis study presents a statistical analysis of the aggregated import demand behaviour for Turkey. In this study, a small sample of annual data from 1970 to 2002 were used to investigate the long run relationship between import demand, and its determinants, namely income and relative prices, by the 'bounds test' method of Pesaran el al (2001). By the results of this test, ü was demonstrated that import volume, income and relative prices were cointegraled. The estimated long term elasticities of import demand with respect to income and relative prices were found as 0.37 and 0.67, respectively. As an absolute value, the sum of elasticities of import and export demand (-1.01) is greater than one. Consequently, we deduce that monetary, fiscal and exchange rate policies may be used as substitulive policies to arrange unfavourable trade balance. But they are not sufficient.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleTürkiye'nin İthalat Talebi Fonksiyonunun Sınır Testi Yaklaşımı ile Eşbütünleşme Analizi:1970-2002en_US
dc.title.alternativeThe Cointegration Analysis of Turkey's Import Demand Functions with Bounds Test:1970-2002en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage34en_US
dc.identifier.startpage27en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record