Show simple item record

dc.contributor.authorFikriye Polat
dc.contributor.authorÖztürk Özdemir
dc.contributor.authorŞahende Elagöz
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:26:30Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:26:30Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1300-0152
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RFek5UVTE=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1731
dc.description.abstractBir polisiklik aromatik hidrokarbon ve potansiyel karsinojenik ajan olan MCA, deneysel kanser çalışmalarında sıklıkla kullanılır. BHT, yiyeceklerin tazeliğini, besin değerini, tadını ve rengini sabit tutmak ve korumak için, antioksidan olarak yıllardan beri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı akciğer kanser gelişiminde, MCA ve BHT’nin rolünü araştırmak; Ki-ras ekson 2 geninde herhangi bir mutasyona neden olup olmadığını tespit etmektir. Ratlar son enjeksiyondan 26 hafta sonra servikal dislokasyon ile öldürüldü ve akciğer dokuları çıkarıldı. Kontrol ve deney grubu ratların akciğer dokuları Ki-ras ekson 2 geni nokta mutasyonları için PCR tabanlı SSCP analiziyle incelendi. Sonuç olarak Ki-ras ekson 2 geninde hiçbir nokta mutasyonu görülmedi.en_US
dc.description.abstract3-Methylcholanthrene (MCA) is a polycyclic aromatic hydrocarbon and potent carcinogenic agent that is often used in experimental cancer studies. Butylated hydroxytoluene (BHT) has been widely used for many years as an antioxidant to preserve and stabilize the freshness, nutritional value, flavor, and color of foods. The aim of the present study was to investigate the role of the application of MCA and BHT in the development of lung cancer, and to detect any mutation in the Ki-ras gene exon 2. Rats were killed by cervical dislocation 26 weeks after the last BHT injection and lung tissues were surgically removed. Lung tissues of the control and experiment rat groups were examined for point mutations in the exon 2 of the Ki-ras by PCR based SSCP analysis. No point mutation was observed in the Ki-ras gene exon 2.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.titleAnalysis of Ki-ras exon 2 gene mutations in 3-methylcholanthrene and butylated hydroxytoluene-ınduced rat lung tissuesen_US
dc.title.alternative3-metilkolantren ve bütil hidroksitoluenle uyarılmış rat akciğer dokularında Ki-ras ekson 2 geni mutasyon analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Biologyen_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume32en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.endpage282en_US
dc.identifier.startpage277en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record